Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2010

Θέμα Ημερομηνία
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010
Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ.
Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9%
23.11.2010
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2010 την 23 Νοεμβρίου 2010 05.11.2010
Ανακοίνωση 28.09.2010
Ανακοίνωση 28.09.2010
Ανακοίνωση 31.08.2010
Αποτελέσματα Α´ Εξαμήνου 2010
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. με αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων δευτέρου τριμήνου Ευρώ 296,2 εκατ.
Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS) επιβεβαιώνουν την υποδειγματική κεφαλαιακή μας διάρθρωση
31.08.2010
Απευθείας έκδοση καλυμμένης ομολογίας ύψους Ευρώ 1 δισ. 27.07.2010
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2010 την 31 Αυγούστου 2010 29.06.2010
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 22.6.2010 23.06.2010
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 22.6.2010 (παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών) 23.06.2010
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank της 22 Ιουνίου 2010 22.06.2010
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον ν. 3556/2007 21.06.2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν.3556/2007 02.06.2010
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 31.05.2010
Αποτελέσματα Α´ Τριμήνου 2010
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ.
Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ., χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
27.05.2010
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2010 την 27 Μαΐου 2010 30.04.2010
Ανακοίνωση 30.03.2010
Αποτελέσματα Έτους 2009
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 392 εκατ.
Ενδυνάμωση του Iσολογισμού με δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων
(Core Tier I) 9%
16.03.2010
Ανακοίνωση 05.03.2010
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2009 την 16 Μαρτίου 2010 02.03.2010
Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν3556/2007 12.02.2010


 Εκτύπωση