Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ο Όμιλος Αlpha Bank : Εταιρίες Ομίλου : Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών:
   
   
Τράπεζες
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Alpha Finance AΕΠΕΥ
Αναπτυξιακή Εταιρία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος
Ασφαλιστικών εργασιών
Χρηματοδοτικές
Επενδύσεων
Παροχής Υπηρεσιών
Κτηματικές
 
 

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Καρνεάδου 25-29 (2ος όροφος)
Κτήριο Λαιμού
106 75 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 2103742800, Fax: 2103242790
E-mail: info@alphaasset.gr
Web site: www.alphamutual.gr

Πρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος
Αντιπρόεδρος Κίμων Κ. Βολίκας
Διευθύνων Σύμβουλος Κίμων Κ. Βολίκας

Την 19.9.2006, με απόφαση του Υφυπουργού Αναπτύξεως, εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών "ΑΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "ΑΛΦΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η νέα Εταιρία φέρει την επωνυμία "ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.".

Η Εταιρία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και την ανάληψη της διαχειρίσεως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και άλλων οργανισμών συλλογικών συμβάσεων. Επιπροσθέτως, παρέχει και υπηρεσίες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, επενδυτικής συμβουλής για ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και φυλάξεως και διοικητικής διαχειρίσεως μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.  

Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαθέτει 26 αμοιβαία κεφάλαια τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών επιλογών. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν:
- έντεκα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια,
- τέσσερα μικτά αμοιβαία κεφάλαια,
- δύο αμοιβαία κεφάλαια διαχειρίσεως διαθεσίμων,
- ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF),
- ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε εναλλακτικές επενδύσεις
  (commodities)
- πέντε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια,
- δύο σύνθετα αμοιβαία κεφάλαια συνδεδεμένα με προγράμματα Bancassurance.

Επίσης, η Εταιρία διαθέτει 4 αμοιβαία κεφάλαια με έδρα το Λουξεμβούργο διευρύνοντας περαιτέρω το εύρος των επενδυτικών επιλογών των πελατών.
Πρόκειται για τρία Fund of Funds:
• Alpha (LUX) Global Defensive FoF
• Alpha (LUX) Global Balanced FoF
• Alpha (LUX) Global Equity FoF
και ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων
• Alpha (LUX) Money Market.

Η Εταιρία παρέχει ακόμη, υπηρεσίες ενεργητικής διαχειρίσεως θεσμικών χαρτοφυλακίων σύμφωνα με συγκεκριμένες επενδυτικές κατευθύνσεις καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θεσμικούς πελάτες, όπως μελέτη υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, πρόταση στρατηγικής κατανομής διαθεσίμων, τακτικές αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίου.

Τέλος, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει συστήσει Επενδυτική Επιτροπή με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών κατευθύνσεων στη Διεύθυνση Private Banking της Τραπέζης αναφορικά με τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων των πελατών Private Banking.

Τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) στο σύνολο τους κατέγραψαν αξιοσημείωτες αποδόσεις και κατέλαβαν κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους και κατά το 2017.

Στην κατηγορία των Α/Κ που επενδύουν στις ελληνικές κεφαλαιαγορές, το Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic (+39,56%) και το Alpha Ελληνικό Μικτό Classic (+32,71%) σημείωσαν τις υψηλότερες αποδόσεις του έτους μεταξύ των Alpha Α/Κ και παραμένουν στα κορυφαία Α/Κ της κατηγορίας τους κατά την τελευταία τριετία και πενταετία. Υψηλές αποδόσεις πέτυχαν επίσης τα Ελληνικά μετοχικά Α/Κ, Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό Classic (+29,47%) και Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Classic (+26,05%), υπεραποδίδοντας για ένα ακόμη έτος έναντι του Γενικού Δείκτη του ΧΑ (δείκτης αναφοράς).

Μεταξύ των μετοχικών Α/Κ με διεθνή προσανατολισμό, το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό Classic (+19,32%) και το Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Classic (+15,55%) κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στο σύνολο των Α/Κ της κατηγορίας τους, διατηρώντας επίσης, την υπεροχή τους σε ορίζοντα τριετίας. Εξίσου σημαντική απόδοση σημείωσε και το Alpha Fund of Funds Europe Μετοχικό Classic (+8,92%).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:
www.alphamutual.gr

 
 
 
 

 Εκτύπωση