Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2009

Θέμα Ημερομηνία
Εισαγωγή νέων μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως και προεγγραφής υπέρ των υφισταμένων κατόχων κοινών μετοχών 03.12.2009
Πλήρης κάλυψη της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, διά καταβολής μετρητών, μετά δικαιώματος προτιμήσεως και προεγγραφής υπέρ των υφισταμένων κατόχων κοινών μετοχών 30.11.2009
Αποτελέσματα της αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 27.11.2009
Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 19.11.2009
Ανακοίνωση 09.11.2009
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009
Καθαρά Κέρδη Ευρώ 345 εκατ. και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων 57%
Ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 7,3% (9,3% μετά την προσαρμογή για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)
09.11.2009
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2009 την 9 Νοεμβρίου 2009 06.11.2009
Α.Μ.Κ., 'Ανευ Τροποποιήσεως του Καταστατικού, Διά Καταβολής Μετρητών, με Δικαίωμα Προτιμήσεως και Προεγγραφής: Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως, των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως 04.11.2009
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 04.11.2009

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.” αναφορικά με την, Κατ’ 'Αρθρο 13 παρ. 1 εδ. β’ κ.ν. 2190/1920, Διενεργηθησομένη Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, υπέρ των Υφισταμένων Κοινών Μετόχων, δια της Καταβολής Μετρητών, με την Έκδοση και Διανομή Νέων Κοινών, Μετά Ψήφου, 'Αϋλων Μετοχών

19.10.2009
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 986 εκατ. με εγγύηση καλύψεως από διεθνείς οίκους 3 Νέες κοινές μετοχές προς Ευρώ 8,00 ανά μετοχή για 10 παλαιές κοινές μετοχές Πλήρης εξαγορά προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. Η νέα κεφαλαιακή διάρθρωση προσδίδει στρατηγική ευελιξία 19.10.2009

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

16.10.2009

Νέα Διοικητική Δομή του Ομίλου

09.10.2009

Ολοκλήρωση διαθέσεως ιδιοκατεχόμενων μετοχών

31.08.2009

Πώληση Ιδίων Μετοχών

31.08.2009
Αποτελέσματα A' Εξαμήνου 2009
Καθαρά κέρδη Ευρώ 214,7 εκατ. ενισχύουν τον Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 7%
Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Ευρώ 1,4 δισ. σωρευτικές προβλέψεις και Δείκτη Καλύψεως καθυστερήσεων σε 135%
25.08.2009

Σχολιασμός δημοσιεύματος

11.08.2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2009 την 25 Αυγούστου 2009

07.08.2009

Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank

07.08.2009

Εταιρική Ανακοίνωση 01.07.2009
Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 23.6.2009
(παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών)
24.06.2009
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank της 23 Ιουνίου 2009 23.06.2009
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 19.06.2009
Εταιρική Ανακοίνωση 04.06.2009
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 27.05.2009
Αποτελέσματα A' Τριμήνου 2009
Καθαρά κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ.
Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη Καλύψεως Καθυστερήσεων στο 139%
26.05.2009
Κάλυψη αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου 21.05.2009
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2009 την 26 Μαΐου 2009 08.05.2009
Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank 16.04.2009
Ανάκληση Προσκλήσεως σε Τακτική Γενική Συνέλευση 02.4.2009
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 19.3.2009
Επεξηγήσεις για την Πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως της 14.4.2009 19.3.2009
Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank 06.03.2009
Εταιρική Ανακοίνωση

24.02.2009

Αποτελέσματα 'Ετους 2008
Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ.
Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ.

24.02.2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2008 την 24 Φεβρουαρίου 2009

18.02.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 16.02.2009

17.02.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 13.02.2009

16.02.2009

Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank 13.02.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 12.02.2009

13.02.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 5.02.2009

06.02.2009
Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 4.02.2009 05.02.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 23.01.2009

26.01.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 22.01.2009

23.01.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 20.01.2009

21.01.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 14.01.2009

15.01.2009
Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 12.1.2009 (παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού Χ.Α.) 13.01.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 12.01.2009

13.01.2009
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 12 Ιανουαρίου 2009 12.01.2009
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

08.01.2009

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών την 31.12.2008

02.01.2009 Εκτύπωση