Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών του Ομίλου 2005

Εταιρίες που συμμετέχουν στην ολική ενοποίηση
ALPHA BANK LONDON LTD
ALPHA BANK CYPRUS LTD
ALPHA BANK ROMANIA S.A.
ALPHA BANK AD SKOPJE
ALPHA BANK JERSEY LTD
ALPHA BANK SRBIJA A.D.
ALPHA LEASING A.E.
ALPHA LEASING ROMANIA S.A.
ABC FACTORS A.E. 
ALPHA ASSET FINANCE LTD
ALPHA ASSET FINANCE C.I. LTD
ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
ALPHA FINANCE US CORPORATION
ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.
ALPHA FINANCE LTD **
ALPHA A.E. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ALPHA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ***
ΑEF EUROPEAN CAPITAL INVESTMENTS BV
ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Ε. *
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. *
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ABL INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS LTD
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ALPHA INSURANCE ROMANIA S.A. ****
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ LTD
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ALPHA GROUP JERSEY LTD
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.
ALPHA CREDIT GROUP PLC
ALPHA BANK LONDON NOMINEES LTD
ALPHA TRUSTEES LTD
ALPHA ADVISORY ROMANIA SRL
MESSANA HOLDINGS S.A.
FLAGBRIGHT LTD
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ Α.Ε.)
ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ Α.Ε.

 
 
 
 

*       Η θυγατρική εταιρία Alpha Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την επίσης θυγατρική Alpha Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε. και το νέο εταιρικό σχήμα μετονομάσθηκε σε Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
**     Η θυγατρική Alpha Finance Ltd συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την Alpha Bank Cyprus Ltd.
***   Η θυγατρική εταιρία Alpha A.E. Συμμετοχών και Επενδύσεων συγχωνεύθηκε δι' απορροφήσεως από την επίσης θυγατρική Alpha A.E. Επενδυτικών Συμμετοχών.
**** Η εταιρία Alpha Insurance Romania S.A. πουλήθηκε το 2006. 

 Εκτύπωση