Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2015

Θέμα   Ημερομηνία
Ανακοίνωση 03.08.2015
Δελτίο Τύπου 17.07.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν.3864/2010 01.07.2015
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.6.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 26.06.2015
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 26 Ιουνίου 2015 26.06.2015
Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 15.06.2015
Διαδικασία ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 29.05.2015
Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015 μετά από φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. 28.05.2015
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 28.05.2015
Νέα επιτόκια από την Alpha Bank 12.05.2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2015, την 28 Μαΐου 2015 07.05.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 02.04.2015
Αποτελέσματα έτους 2014 μετά από φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. 19.03.2015
Ανακοίνωση 19.03.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 17.03.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 13.03.2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014, την 19 Μαρτίου 2015 05.03.2015
Ανακοίνωση 23.01.2015
Ανακοίνωση 16.01.2015


 Εκτύπωση