Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Πληροφορίες για τη Μετοχή:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Στοιχεία Mετοχής
Μέρισματα και Δωρεάν Mετοχές
Συμμετοχή σε Δείκτες
Εταιρική Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Μετοχική Σύνθεση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 
Στοιχεία Mετοχής και Warrant

1. Χρηματιστήρια

Η μετοχή της Alpha Bank είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οριστικά αποτελέσματα τελευταίας ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) [14.12.2017].

Η µετοχή της Alpha Bank διαπραγµατεύεται επίσης εξω-χρηµατιστηριακά (Over-The-Counter) στην Αµερική µε
µορφή ADR.
Ο λόγος μετατροπής της μετοχής προς τα ADRs είναι 1:4
Θεµατοφύλακας: Deutsche Bank Trust Company Americas
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επενδυτών (διεθνής κλήση):
(718) 921-8137
Email: DB@amstock.com
Σχετική Ιστοσελίδα: http://www.adr.db.com

2. Σύμβολα

Μετοχή Alpha Bank
REUTERS ACBr.AT
BLOOMBERG ALPHA GA

Alpha Bank ADR
REUTERS ALBKY.PK 
BLOOMBERG ALΒKY US

Warrant
REUTERS GRALFAw.AT
BLOOMBERG ALPHAW GA

3. Όγκος - Αξία συναλλαγών

Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών μετοχών της Alpha Bank κατά το μήνα Ιούνιο 2018 ήταν 3.269.591 τεμάχια. Η μέση ημερήσια αξία των συναλλαγών κατά το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε σε Ευρώ 6.309.112.

 
 
 
 

 Εκτύπωση