Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2005

Θέμα Ημερομηνία
Νέα επιτόκια από τη Alpha Bank 2.12.2005
Αποτελέσματα Alpha Bank. Καθαρά Κέρδη Γ' Τριμήνου 2005 Ευρώ 138,2 εκατ. (+32,5%). Καθαρά Κέρδη Εννεαμήνου 2005 Ευρώ 360,3 εκατ. (+15,3%) 30.11.2005
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2005 της Alpha Bank 17.11.2005
Η Alpha Bank Romania υλοποιεί το επιχειρησιακό της σχέδιο για ταχεία επέκταση των δραστηριοτήτων της με αύξηση ιδίων κεφαλαίων ύψους Ευρώ 126 εκατ. 30.9.2005
Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2005. Καθαρά Κέρδη Ευρώ 225,4 εκατ. (+7,1) 31.8.2005 
Αγορά ιδίων μετοχών 30.8.2005
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου 2005 της Alpha Bank 22.8.2005
Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας               10.8.2005
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2005. Καθαρά Κέρδη Ευρώ 96 εκατ. (+4,8%) 29.6.2005
Ανακοίνωη Αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2005 της Alpha Bank 22.6.2005

Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Δεύτερης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank

25.5.2005
Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank 24.5.2005
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2005 17.5.2005
Καταβολή προϊόντος πωλήσεως κλασματικών δικαιωμάτων 17.5.2005
Εισαγωγή και έναρξη διαπραγματεύσεως νέων μετοχών 13.5.2005
Πρόσκληση σε Δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 5.5.2005
Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank 5.5.2005
Πληρωμή μερίσματος 4.5.2005
Αγορά ιδίων μετοχών 28.4.2005
Αποφάσεις και Αποτελέσματα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 19.4.2005 20.4.2005
Πρόσκληση σε Πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 19.4.2005
Πληρωμή μερίσματος 19.4.2005
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Alpha Bank της 19.4.2005 19.4.2005
Έναρξη διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών της Alpha Bank από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Δέλτα Singular 15.4.2005
Μεταβίβαση μετοχών 12.4.2005
Ολοκλήρωση συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Δέλτα Singular από την Alpha Bank και παύση διαπραγματεύσεως των μετοχών της Δέλτα Singular 8.4.2005
Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 30.3.2005
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 16.3.2005
Πρόσκληση σε Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 15.3.2005
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank 15.3.2005
Πρόσκληση σε Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2.3.2005
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 1.3.2005
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank 1.3.2005
Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και καταβολής μερίσματος 24.2.2005
Αποτελέσματα Alpha Bank 2004 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 411,7 εκατ. (+45%) - Μέρισμα Ευρώ 0,72 ανά μετοχή - Έκδοση Δωρεάν Μετοχών : 2 νέες για κάθε 10 παλαιές 23.2.2005
Ο κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος και
ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank
22.2.2005
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2004 15.2.2005
Ολοκλήρωση εξαγοράς με μεταβίβαση μετοχών 4.2.2005
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  3.2.2005
Επέκταση της ALPHA BANK στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με απόκτηση ποσοστού 89% της JUBANKA 26.1.2005
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 26.1.2005

Περίληψη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της Ανωνύμου Τραπεζικής Εταιρίας "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." με απορρόφηση της Ανωνύμου Εταιρίας "ΔΕΛΤΑ SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

5.1.2005


 Εκτύπωση