Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2007

Θέμα Ημερομηνία
Διάθεση ιδιοκατεχόμενων μετοχών 20.12.2007
Αγορά ιδίων μετοχών 19.12.2007
Διάθεση ιδιοκατεχόμενων μετοχών 19.12.2007
Λήξη επιμέρους χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών 19.12.2007
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως 19.12.2007
Έναρξη διαπραγματεύσεως νέων μετοχών 13.12.2007

Πληροφοριακό Έντυπο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. (στ) ν.  3401/2005 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Alpha Bank A.E συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της

10.12.2007

Σχολιασμός δημοσιευμάτων

07.12.2007

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως

28.11.2007

Αγορά ιδίων μετοχών

20.11.2007
Σχολιασμός δημοσιεύματος 16.11.2007
Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου 05.11.2007
Έναρξη διαπραγματεύσεως νέων μετοχών 31.10.2007

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007. Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

30.10.2007
Πληροφοριακό Έντυπο βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. (στ) ν. 3401/2005 σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Alpha Bank A.E. συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της 12.10.2007
Σχολιασμός Δημοσιευμάτων 05.10.2007

Ενημερωτικό Δελτίο Παροχής Πληροφοριών Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. (ε)) σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαιρέσεως

14.09.2007

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

08.08.2007

Αγορά ιδίων μετοχών

03.08.2007
Ολοκλήρωση διαθέσεως ιδιοκατεχόμενων μετοχών 01.08.2007

Αγορά ιδίων μετοχών

01.08.2007

Αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2007 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

01.08.2007
Διάθεση ιδιοκατεχόμενων μετοχών 31.07.2007
Λήξη επιμέρους χρονικού διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών 31.07.2007
Αποτελέσμα εκποιήσεως ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Alpha Bank 10.07.2007
Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών της Alpha Bank 05.07.2007
Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank 15.6.2007
Επεξηγηματική έκθεση διαχειρίσεως Δικοικητικού Συμβουλίου διαχειριστικής χρήσεως 2006 (σύμφωνα με το άρθρο 11α του ν.3371/2005) 27.4.2007
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2007 - Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) 27.4.2007
Αγορά ιδίων μετοχών 26.4.2007

Aλλαγή ώρας παρουσιάσεως των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου 2007 σε αναλυτές και θεσμικούς επενδυτές

23.4.2007

Agenda 2010 Revisited

20.4.2007

Αγορά ιδίων μετοχών

17.4.2007
Πρόγραμμα Ανακοινώσεως Αποτελεσμάτων Α΄τριμήνου 2007 16.4.42007
Πρόγραμμα Επενδυτικής Ημερίδας Alpha Bank - Agenda 2010 Revisited 13.4.42007

Aγορά ιδίων Μετοχών

4.4.42007

Aποφάσεις και Αποτελέσματα Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 3.4.2007 (άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α.)

4.4.2007

Εκλογή Μη Εκτελεστικού Ανεξαρτήτου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

4.4.2007
Πληρωμή μερίσματος 3.4.2007
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank της 3 Απριλίου 2007 Μέρισμα 0,75 Ευρώ ανά μετοχή πληρωτέο την 17 Απριλίου 2007 3.4.2007
H Alpha Bank και η ΑΧΑ μαζί σε μια νέα εποχή συνεργασίας στον τομέα των τραπεζοασφαλστικών εργασιών 26.3.2007
Νέα Επιτόκια από την Alpha Bank 16.3.2007
'Eγκριση αιτήματος της Alpha Tραπέζης Α.Ε. προς την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς για την ενάσκηση δικαιώματος εξαγοράς 13.3.2007
Αίτημα της Alpha Τραπέζης Α.Ε. προς της επιτροπή κεφαλαιαγοράς για την ενάσκηση δικαιώματος εξαγοράς 6.3.2007

Νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank

28.2.2007
Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου 28.2.2007
Αποτελέσματα έτους 2006. Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%). Μέρισμα Ευρώ 0,75 ανά μετοχή (+25,0%) 28.2.2007
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 27.2.2007
Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 27.2.2007

Παραίτηση Συμβούλου

1.2.2007
Αποτελέσματα εκποιήσεως κλασματικών υπολοίπων μετοχών            17.1.2007
Εκποίηση κλασματικών υπολοίπων μετοχών 11.1.2007


 Εκτύπωση