Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις:
   
   
Αναπτυξιακά Προγράμματα
ΤΕΠΙΧ- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα COSME
Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα INNOVFIN
Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
ΕΣΠΑ 2014-2020
Αlpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" Ο.Α.Ε.Π. - ALPHA Ανάπτυξη Εξαγωγών
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Μικρές Επιχειρήσεις
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δράση ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση-Ενδιάμεσο»

Η Alpha Bank σε συνεργασία με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) προσφέρουν μέσω της Δράσεως ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση, συγχρηματοδοτούμενα δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, για την κάλυψη αναγκών Κεφαλαίου Κινήσεως και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Δώστε ξανά κίνηση στην επιχείρησή σας, με 50% άτοκη χρηματοδότηση του δανείου σας.

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας COSME

Η Alpha Bank, συνεπής στη φιλοσοφία της για την στήριξη της ελληνικής Μικρομεσαίας Επιχειρήσεως, υπέγραψε νέα συμφωνία συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), για τη διάθεση του εγγυοδοτικού Προγράμματος COSME, εξασφαλίζοντας στις επιχειρήσεις ρευστότητα συνολικού ποσού Ευρώ 200.000.000, με μειωμένες απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις, δεδομένης της παρεχόμενης εγγυήσεως του ΕΤαΕ.

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας INNOVFIN

H Alpha Bank, με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς των βιώσιμων Ελληνικών Επιχειρήσεων, υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), συμφωνία συνεργασίας συνολικού ποσού Ευρώ 100.000.000, για την συμμετοχή της στο μηχανισμό εγγυήσεων InnovFin, μέσω του οποίου, καινοτόμες Μικρομεσαίες  και μικρού μεγέθους Μεσαίας κεφαλαιοποίησης Επιχειρήσεις (Small Mid Caps), θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδοτήσεως και με την εγγύηση του ΕΤαΕ.

Χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

H Αlpha Bank σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ, ΜΜΕ), προσφέρει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της βιομηχανίας, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και αναγκών κεφαλαίων κίνησης, με μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως και απαλλαγή της εισφοράς του Ν.128/75.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται χάρη στην υποστήριξη των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς).

ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020. Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 
  Εκτύπωση