Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Επενδυτικά προϊόντα: Σύνθετες Ομολογίες:
   
   
Alpha Δημιουργώ
Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού (ΟΣΕΚΑ)
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Παράγωγα
Τίτλοι Δημοσίου
Σύνθετες Ομολογίες
Alpha Credit Group plc
Λοιποί Εκδότες
Σύνθετες Προθεσμιακές Καταθέσεις
Ενημερωτικά Δελτία
Αμοιβαία Κεφάλαια της πρώην Εμπορικής Τραπέζης
 
 
Σύνθετες Ομολογίες εκδόσεως Alpha Credit Group plc

Το υλικό στο οποίο παρέχεται πρόσβαση από αυτό τον δικτυακό τόπο σχετίζεται με το πρόγραμμα εκδόσεως μεσοπρόθεσμων ομολογιών (European Medium Term Note) της Alpha Credit Group και της Alpha Bank. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο για λόγους γενικής πληροφόρησης και δεν αποτελεί ούτε σχετίζεται με οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών.
  
Το υλικό αυτό δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών, ούτε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία δεν επιτρέπεται τέτοια δημόσια προσφορά ή πρόσκληση υποβολής προσφοράς, ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να υποβληθεί τέτοια προσφορά ή πρόσκληση. Οι δυνητικοί χρήστες αυτού του υλικού οφείλουν να διερευνήσουν οι ίδιοι τους σχετικού περιορισμούς και να τους τηρήσουν.
 
Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο υλικό αυτό δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν κατά την Πράξη Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (US Securities Act 1933) (η Πράξη Κινητών Αξιών) και τυχόν προσφορά ή πώλησή τους επιτρέπεται μόνον κατά τους όρους σχετικής εξαίρεσης από την ως άνω καταχώρηση. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 
Αν προχωρήσετε στην ανάγνωση του υλικού στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο, διαβεβαιώνετε ότι δεν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν είστε πρόσωπο Η.Π.Α. ("U.S. person") (κατά την έννοια του Κανονισμού S (Regulation S) της Πράξης Κινητών Αξιών και συμφωνείτε ότι δεν θα διαβιβάσετε ούτε άλλως θα κοινοποιήσετε  οποιαδήποτε πληροφόρηση που περιέχεται στην ιστοσελίδα αυτή προς οποιοδήποτε πρόσωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιοδήποτε πρόσωπο Η.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε δημοσίευση γενικής κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμφωνώ            Δεν Συμφωνώ

 
 
 

 Εκτύπωση