Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Alpha Bank: Η Tράπεζα:
   
   
Η Tράπεζα
Εξέλιξη
Ιστορική Διαδρομή
Όραμα & Αξίες
Διακρίσεις
Βασικά μεγέθη την 31 Δεκεμβρίου
Έδρα
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Οργανωτική Δομή
Καταστήματα διευρυμένου ωραρίου
Λειτουργία Καταστημάτων Μυκόνου και Athens Metro Mall
Λειτουργία Καταστημάτων Πόρου Κεφαλληνίας και Νυδρίου-Λευκάδος
Σημαντικά γεγονότα της τελευταίας πενταετίας
Διοικητική Διάρθρωση
Διεθνές Δίκτυο
Όροι Συναλλαγών
Ανταποκρίτριες τράπεζες
Κανονιστική Συμμόρφωση
Εποπτικές Αρχές
 

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως

   801113260000 ή 2103260000
 

Επιλέγοντας

Υπηρεσία

Ωράριο

1

Απώλειες καρτών 24ώρες Χ 7ημέρες
2 και μετά 1 Ενεργοποίηση κάρτας 24ώρες Χ 7ημέρες μέσω αυτόματου συστήματος,
ΔΕ-ΣΑ : 8:00 π.μ. με 22:00 μ.μ.
με τη βοήθεια τηλεφωνικού εκπροσώπου
3 και μετά 1 Εξυπηρέτηση Χρυσών Καρτών ΔΕ-ΠΑ : 8:00 π.μ. με 21:00 μ.μ.,
ΣΑ : 8:00 π.μ. με 16:00  μ.μ.
3 και μετά 2 Εξυπηρέτηση χρεωστικών καρτών Enter ΔΕ-ΠΑ : 8:00 π.μ. με 21:00 μ.μ.,
ΣΑ : 8:00 π.μ. με 16:00  μ.μ.
3 και μετά 3 Εξυπηρέτηση καρτών Bonus, Dynamic, λοιπές ΔΕ-ΠΑ : 8:00 π.μ. με 21:00 μ.μ.,
ΣΑ : 8:00 π.μ. με 16:00  μ.μ.
και μετά 4 Εξυπηρέτηση για απόκτηση κάρτας ή μεταφορά υπολοίπου ΔΕ-ΠΑ : 8:00 π.μ. με 21:00 μ.μ.,
ΣΑ : 8:00 π.μ. με 16:00  μ.μ.
4 και μετά 1 Πληροφορίες σχετικά με Καταναλωτικά/Προσωπικά Δάνεια ΔΕ-ΠΑ : 8:00 π.μ. με 21:00 μ.μ.
και μετά 2 Πληροφορίες σχετικά με τα Στεγαστικά Δάνεια 8:00 π.μ. με 22:30 μ.μ. κάθε μέρα
4 και μετά 3 Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Τραπέζης 8:00 π.μ. με 22:30 μ.μ. κάθε μέρα
5 και μετά 1 Alphaphone Banking (μέσω αυτόματου συστήματος - IVR) 24ώρες Χ 7ημέρες
5 και μετά 2 Alphaphone Banking (με τη βοήθεια τηλεφωνικού εκπροσώπου) 8:00 π.μ. με 22:30 μ.μ. κάθε μέρα
5 και μετά 3 Εξυπηρέτηση πελατών Alpha Web Banking 8:00 π.μ. με 22:30 μ.μ. κάθε μέρα

7

Παράπονα - Υποδείξεις Πελατών 8:00 π.μ. με 16:00 μ.μ. κάθε μέρα

  
Αιτήσεις καταναλωτικών και προσωπικών δανείων

 80111701801
9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ., καθημερινά 


Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως Εμπόρων

 ΔΕ-ΠΑ: 9:00 π.μ. με 22:00 μ.μ., ΣΑ: 9:00 π.μ. με  17:00 μ.μ.

Υπηρεσία  Τηλέφωνο
Εγκρίσεις καρτών (24ώρες Χ 7ημέρες) 2103397250
Alphalink - Βλαβοληπτικό  2103263436
Instant Credit 2103263436

     
Υπηρεσίες Ομίλου

Υπηρεσία  Τηλέφωνο
Alpha Αστικά Ακίνητα 2103266147, 
2103221120
ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. 2107268000
Alpha Leasing  2103367900 
ΑlphaTrade 2103705700
Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια - Εξυπηρέτηση πελατών 2103262985-96

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.


 Εκτύπωση