Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Κοινωνική Ευθύνη:
   
   
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Απολογισμοί Alpha Bank
Αθλητισμός
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Κοινωνική Προσφορά
Πελάτες
Πελάτες με προβλήματα οράσεως
Περιβάλλον
Πολιτισμός
Προμηθευτές
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
 

Πελάτες

Διασφάλιση Ποιότητας - Υπηρεσία Πελατών 

Η Alpha Bank εργάζεται συστηματικά για την υπεύθυνη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των Πελατών της προσφέροντάς τους προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στη Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών ανήκουν οι δραστηριότητες της Διασφαλίσεως Ποιότητας και της Υπηρεσίας Πελατών, με τη δέσμευση για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η Alpha Bank εφαρμόζει Πολιτική Παραπόνων σε επίπεδο Τραπέζης και Ομίλου.
 
Εφαρμόζονται μέθοδοι για τον υπολογισμό του βαθμού ικανοποιήσεως των Πελατών καθώς και για την παρακολούθηση του επιπέδου ποιότητος των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους Πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται  έρευνες ικανοποιήσεως Πελατών και σύστημα δεικτών για την παρακολούθηση της αποδόσεως (K.P.I.s) των σημείων εξυπηρετήσεως Πελατών.

Παράλληλα, η Τράπεζα διασφαλίζει την ποιότητα προς τους Πελάτες μέσω της κεντρικής διαχειρίσεως των παραπόνων και των αιτημάτων που υποβάλλονται.
Η Υπηρεσία Πελατών της Αlpha Bank, υπεύθυνη για τη διαχείριση των παραπόνων, έχει ως στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωμένη απάντηση προς τους Πελάτες καθώς και τη διαρκή βελτίωση στη διαχείριση των παραπόνων και αιτημάτων των Πελατών της Τραπέζης. Η Υπηρεσία Πελατών εφαρμόζει Σύστηµα Διαχειρίσεως Ποιότητας για τη διευθέτηση των παραπόνων, πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεως Bureau Veritas  (http://www.bureauveritas.gr/), κατά το πρότυπο ISO 9001.
 
Αναλυτικά για τους τρόπους υποβολής παραπόνων και αιτημάτων μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.
 
Η Alpha Bank, σε εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 για τη διαφάνεια των συναλλαγών, έχει αναρτημένο το Τιμολόγιο των παρεχομένων υπηρεσιών της, σε εμφανές σημείο στο δίκτυο των Καταστημάτων, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=27).
 
Επιπλέον, οι Υπεύθυνοι Πελατείας των Καταστημάτων της Τραπέζης παρέχουν στους Πελάτες την απαιτούμενη προσυμβατική ενημέρωση. Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει στον θεσμό του Μεσολαβητή Τραπεζικών / Επενδυτικών Υπηρεσιών και δεσμεύεται από τις διαδικασίες του (http://www.hobis.gr/).

 
 
 
 

 Εκτύπωση