Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Alpha Bank:
   
   
Alpha Bank
Η Tράπεζα
Διοικητική Διάρθρωση
Διεθνές Δίκτυο
Όροι Συναλλαγών
Ανταποκρίτριες τράπεζες
Κανονιστική Συμμόρφωση
Εποπτικές Αρχές
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Εταιρική Διακυβέρνηση
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
Γρήγορη πρόσβαση
Ιδιώτες
Επιχειρήσεις
 
Εποπτικές Αρχές
Σύμφωνα με τον Νόμο 3601/2007 η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία σε όλα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ αυτών και στην Τράπεζά μας.

Aλλες αρχές οι οποίες ασκούν εποπτεία για επιμέρους δραστηριότητες της Τραπέζης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ.ά.
 
 
 
 

 Εκτύπωση