Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ο Όμιλος Αlpha Bank :
   
   
Εταιρίες Ομίλου
Τράπεζες
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Ασφαλιστικών εργασιών
Χρηματοδοτικές
Επενδύσεων
Παροχής Υπηρεσιών
Κτηματικές
Διεθνές Δίκτυο
"Μαζί"
Ο Κόσμος της Alpha Bank
 

Εταιρίες Ομίλου  

Βασικότερες Εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank την 31.12.2016


Α/Α Όνομα Εταιρίας

Έδρα

Ποσοστό Συμμετοχής της
Τραπέζης (%)

'Aμεσο Έμμεσο Σύνολο
   Α. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1

Alpha Leasing Α.Ε. Χρηματοδοτικής Μισθώσεως

Ελλάδα

100,00% 0,00% 100,00%

2

ABC Factors A.E.

Ελλάδα

100,00% 0,00% 100,00%
 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (Investment Banking)

3

Alpha Finance A.E.Π.Ε.Υ.

Ελλάδα

99,72% 0,28% 100,00%

4

Alpha A.E. Επενδυτικών Συμμετοχών (Alpha Ventures)

Ελλάδα

99,42% 0,58% 100,00%

5

Alpha Ventures Capital Management 

Ελλάδα

0,00% 100,00% 100,00%
 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Asset Management)

6

Alpha Αsset Management ΑΕΔΑΚ  

Ελλάδα

88,40% 11,60% 100,00%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7

Alphalife Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής

Ελλάδα

99,90% 0,10% 100,00%

8

Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε.

Ελλάδα

100,00% 0,00% 100,00%
 ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

9

Alpha Αστικά Aκίνητα A.E. *

Ελλάδα

0,00% 93,17% 93,17%

10

Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε.

Ελλάδα

99,00%

1,00%

100,00%
Β. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

11

Alpha Bank
London Ltd
Ην.Βασίλειο 100,00% 0,00% 100,00%

12

Alpha Bank
Cyprus Ltd
Κύπρος 98,73% 1,27% 100,00%

13

Alpha Bank
Romania S.A.
Ρουμανία 99,92% 0,00% 99,92%

14

Alpha Bank Albania SHA Αλβανία          100,00% 0,00% 100,00%

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

15

Alpha Leasing Romania IFN S.A. Ρουμανία 99,00% 1,00% 100,00%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ (Investment Banking)

16

SSIF Alpha Finance Romania S.A.

Ρουμανία

73,32% 26,66% 99,98%
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17

Alpha Insurance Brokers Srl

Ρουμανία

0,00% 100,00% 100,00%
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

18

Alpha Group Jersey Ltd Ην.Βασίλειο (Jersey) 100,00% 0,00% 100,00%

* Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

 
 
 
 

 Εκτύπωση