Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Alpha Bank: Η Tράπεζα: Ιστορική Διαδρομή: 2010:
   
   
1870
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2010-2014
2015-2017
 
2015-2017

   

 2015| 2017

2015


• Τον Οκτώβριο 2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, η Alpha Bank παρουσίασε τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες υπό το βασικό σενάριο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Τον Νοέμβριο του 2015, η Alpha Bank, επέτυχε τη συγκέντρωση κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2,563 δισ., χωρίς τη χρήση κρατικής ενισχύσεως, με τη συμμετοχή αποκλειστικά Ελλήνων και ξένων επενδυτών.

• Πώληση στην Eurobank Bulgaria AD των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της Alpha Bank.

• Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς τα έργα της λειτουργικής ενοποιήσεως του Δικτύου της Citibank στην Ελλάδα με το Δίκτυο της Alpha Bank και της μεταπτώσεως των καρτών Diners Club στα συστήματα της Τραπέζης.

• Πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας “Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ (Cardlink A.E.)”, της ποίας η Alpha Bank Α.Ε. και η Eurobank Εργασίας Α.Ε. κατείχαν το 50% η καθεμία, προς την εταιρία του Ομίλου Quest Holdings. 

• Ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της ασφαλιστικής Εταιρίας του Ομίλου στην Κύπρο, Alpha Insurance Limited.

• H Alpha Bank προχώρησε στην πλήρη αναβάθμιση των Υπηρεσιών Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking, λαμβάνοντας τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Lighthouse e-volution awards 2016.

2016

• Τον Μάιο, υπεγράφη συμφωνία της Τραπέζης με την ΚΚR Credit για την ενεργό διαχείριση επιλεγμένων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων Μεγάλων Επιχειρήσεων.

• Τον Μάιο , ολοκληρώθηκε η πώληση στη Silk Road Capital
του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στο
μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank A.D. Skopje.

• Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η πώληση και η μεταβίβαση
στη Home Holdings S.A., του συνόλου της συμμετοχής της Τραπέζης στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίας “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.”.

•  Η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συναλλαγή τιτλοποιήσεως δανείων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις αντλώντας μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους Ευρώ 320 εκατ. μέσω της τοποθετήσεως χρεογράφων πρώτης εξασφαλίσεως στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως  και Αναπτύξεως και σε Διεθνή Επενδυτική Τράπεζα.

• Η Alpha Bank ήταν μία εκ των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σύμβαση για τη στήριξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως.

2017


• To 2017 ετέθη σε εφαρμογή το τριετές σχέδιο 2018-2020, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τραπέζης.

• Τον Φεβρουάριο, η Τράπεζα προέβη στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνεπεία ασκήσεως δικαιώματος μετατροπής για το σύνολο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου  που εξεδόθη το 2013, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Crédit Agricole S.A. για την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης.

• Τον Απρίλιο του 2017, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση χρηματοδοτήσεως με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποιήσεως.

• Τον Δεκέμβριο του 2017 η Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε την επέκταση της αρχικής συμφωνίας για χρηματοδότηση προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

• Τον Ιανουάριο του 2017, υπεγράφη συμφωνία με για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank Srbija A.D.


 Εκτύπωση