Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2017

Θέμα Ημερομηνία
Οριστικά αποτελέσματα τελευταίας ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 14.12.2017
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 153,5 εκατ. 30.11.2017
Διαδικασία τελευταίας ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 30.11.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2017, την 30 Νοεμβρίου 2017 03.11.2017
Η Alpha Bank εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους USD 250 εκατ., με την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης συναλλαγής Τιτλοποιήσεως Ναυτιλιακών Απαιτήσεων 19.10.2017
Νέα επιτόκια από την Alpha Bank 29.09.2017
Ανακοίνωση 28.09.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 20.09.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 14.09.2017
Ανακοίνωση 31.08.2017
Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2017 31.08.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2017, την 31 Αυγούστου 2017 21.08.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 28.07.2017
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 30.6.2017 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 30.06.2017
Ανακοίνωση 29.06.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 28.06.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 21.06.2017
Λήξη υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 21.06.2017
Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 15.06.2017
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 09.06.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 06.06.2017
Ανακοίνωση 02.06.2017
Διαδικασία ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 31.05.2017
Ανακοίνωση 31.05.2017
Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους ευρώ 48,1 εκατ. 31.05.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 26.05.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον
Ν. 3556/2007
16.05.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2017, την 31 Μαΐου 2017 12.05.2017
Η Pillarstone λαμβάνει επίσημη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος 10.05.2017
Ανακοίνωση (στην αγγλική γλώσσα) 04.05.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον
Ν. 3556/2007
26.04.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον
Ν. 3556/2007
20.04.2017
Ανακοίνωση 12.04.2017
Ανακοίνωση 11.04.2017
Ανακοίνωση 30.03.2017
Ανακοίνωση 30.03.2017
Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. 30.03.2017
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον
Ν. 3864/2010
29.03.2017
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2016, την 30 Μαρτίου 2017 20.03.2017
Ανακοίνωση 24.02.2017
Μεταβολές στη διοικητική δομή του Ομίλου 23.02.2017
Ανακοίνωση 23.02.2017
Ανακοίνωση 23.02.2017
Ανακοίνωση 30.01.2017
Ανακοίνωση 26.01.2017


 Εκτύπωση