Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου: Παλαιοτέρων ετών:
   
   
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
 

  

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Οικονομικές καταστάσεις Τραπέζης Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Ομίλου
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2006

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Δ.Π.Χ.Π.
- σε μορφή pdf 2MB
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2006

Ενοποιημένη έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2006

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.12.2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Δ.Π.Χ.Π. 
- σε μορφή pdf 2,4MB
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από
1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι
30η Σεπτεμβρίου 2006


Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf 1MB
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από
1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι
30η Σεπτεμβρίου 2006


Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.09.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
- σε μορφή pdf 1,1MB

 
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.6.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή zip 0,2MB

- σε μορφή pdf 1,3MB
 
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.6.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή zip 0,2MB

- σε μορφή pdf 1,4MB
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006
 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.3.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή zip 0,2MB

- σε μορφή pdf 1,3MB 
Στοιχεία και Πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Μαρτίου 2006
 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.3.2006 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή zip 0,2MB

- σε μορφή pdf 1,4MB


 Εκτύπωση