Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου: Παλαιοτέρων ετών:
   
   
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
 

  

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Οικονομικές καταστάσεις Τραπέζης Oικονομικές καταστάσεις Ομίλου

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2007
 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Δ.Π.Χ.Π.
- σε μορφή pdf

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2007
 
Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.12.2007 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - Δ.Π.Χ.Π. 
- σε μορφή pdf
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.9.2007 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf

 
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.9.2007 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30η Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2007 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf

 

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 30η Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.06.2007 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf
Στοιχεία και πληροφορίες της
Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007
μέχρι 31η Μαρτίου 2007


Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
της 31.03.2007 σύμφωνα με το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf

 
Στοιχεία και πληροφορίες της
Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007
μέχρι 31η Μαρτίου 2007


Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.03.2007 σύμφωνα με το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
- σε μορφή pdf Εκτύπωση