Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου: Παλαιοτέρων ετών:
   
   
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
 

  

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως
από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2008
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)
Στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου της Alpha Bank ΑΕ βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2592/2007 (Βασιλεία ΙΙ - Πυλώνας ΙΙΙ)
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.09.2008
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
- σε μορφή pdf
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2008
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf

 
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30η Ιουνίου 2008
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου
από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30η Ιουνίου 2008
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

 
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31η Μαρτίου 2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.03.2008
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
- σε μορφή pdf
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2008
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34
- σε μορφή pdf


 Εκτύπωση