Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 Δεκεμβρίου 2016 (σύμφωνα με τον Ν.3556/2007) (pdf αρχείο)
Στοιχεία και πληροφορίες του Ομίλου της Alpha Bank AE βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.09.2016 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) - σε μορφή pdf
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.03.2016 (Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) - σε μορφή pdf

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας,
κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.


 Εκτύπωση