Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000
Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" - Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις
(Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Banking
Alpha Web Banking
Alpha Global Cash Management
Alpha Mass Payments
Alpha e-Commerce
Alpha Web International Trade
Alpha International Trade
Alpha Bank File Transfer
Alpha Line
Alphaphone Banking
Alphanet ATM-24
Alphalink
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Nαυτιλιακές υπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
 
 
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό όπου οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και οι ραγδαίες εξελίξεις δημιουργούν συνεχώς νέες ευκαιρίες, οι μικρές, οι μεσαίες, οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκουν στην Alpha Bank αρωγή και έμπρακτη υποστήριξη στην αναπτυξιακή τους πορεία.

Η Alpha Bank σχεδιάζει και διαρκώς αναπροσαρμόζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ούτως ώστε να προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις με ευνοϊκούς όρους και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

Εσείς - ανάλογα με το κύκλο εργασιών της επιχειρήσεώς σας- δεν έχετε παρά να επιλέξετε τον τρόπο χρηματοδοτήσεως που ανταποκρίνεται καλύτερα στην εκπλήρωση των επαγγελματικών σας σχεδίων.

Ενισχυόμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
Alpha Χρηματοδοτικά Προγράμματα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιχειρήσεις/επαγγελματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000
Χρηματοδότηση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων: Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια" - Alpha Ανάπτυξη Εξαγωγών
Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις (Corporate Banking)
Επιχειρηματικά Κέντρα
 
 
 

 Εκτύπωση