Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2015

Θέμα   Ημερομηνία
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 23.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 21.12.2015
Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 11.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 08.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 07.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 07.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 07.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 07.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 07.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 03.12.2015
Αναπροσαρμογή των όρων και προϋποθέσεων ασκήσεως των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 03.12.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3864/2010 02.12.2015
Διαδικασία ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 30.11.2015
Έγκριση του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Alpha Bank 27.11.2015
Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 27.11.2015
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου [26.11.2015] 26.11.2015
Εισαγωγή μετοχών προς διαπραγμάτευση λόγω Reverse Split 25.11.2015
H Alpha Bank Ανακοινώνει την Ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,563 δισ. 25.11.2015
Ανακοίνωση της τιμής διαθέσεως των μετοχών και των αποτελεσμάτων των συνελεύσεων των κατόχων 23.11.2015
Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Alpha Bank – Κατανομή των Νέων Μετοχών 23.11.2015
Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών και Καθορισμός της Τιμής Διαθέσεως των Νέων Μετοχών 19.11.2015
Ανακοίνωση 17.11.2015
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 14.11.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 14.11.2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Προτάσεων Ανταλλαγής 13.11.2015
Ανακοίνωση 11.11.2015
Ανακοίνωση 11.11.2015
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2015 11.11.2015
Ειδοποίηση 09.11.2015
Ανακοίνωση 09.11.2015
Ανακοίνωση 06.11.2015
Ανακοίνωση 06.11.2015
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 03.11.2015
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. 31.10.2015
Η Alpha Bank ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης 2015 της ΕΚΤ
Χαμηλές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους Ευρώ 263 εκατ. υπό το βασικό σενάριο
Υπό το δυσμενές σενάριο, οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε Ευρώ 2,7 δισ.
31.10.2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2015 και α’ εξαμήνου 2015, την 31 Οκτωβρίου 2015 30.10.2015
Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση ομολόγων κύριας εξασφάλισης, τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως και υβριδικών τίτλων 28.10.2015
Ανακοίνωση 03.08.2015
Δελτίο Τύπου 17.07.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν.3864/2010 01.07.2015
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.6.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 26.06.2015
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 26 Ιουνίου 2015 26.06.2015
Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 15.06.2015
Διαδικασία ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 29.05.2015
Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015 μετά από φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. 28.05.2015
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 28.05.2015
Νέα επιτόκια από την Alpha Bank 12.05.2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2015, την 28 Μαΐου 2015 07.05.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 02.04.2015
Αποτελέσματα έτους 2014 μετά από φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. 19.03.2015
Ανακοίνωση 19.03.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 17.03.2015
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν.3864/2010 13.03.2015
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2014, την 19 Μαρτίου 2015 05.03.2015
Ανακοίνωση 23.01.2015
Ανακοίνωση 16.01.2015


 Εκτύπωση