Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Κοινωνική Ευθύνη: Περιβάλλον:
   
   
Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Απολογισμοί Alpha Bank
Αθλητισμός
Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank
Κοινωνική Προσφορά
Πελάτες
Περιβάλλον
Περιβαλλοντική Πολιτική
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχειρίσεως
Περιβαλλοντικές Ενέργειες
Περιβαλλοντικά Προγράμματα
Πολιτισμός
Προμηθευτές
Συμμετοχή σε Διεθνείς Φορείς και Δείκτες
 

  

Περιβαλλοντικά Προγράμματα
Η Alpha Bank αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς έχει προβεί στην τοποθέτηση κάδων κατάλληλων για την ανακύκλωση υλικών, στις Κεντρικές Μονάδες και στα Καταστήματά της.
Στη συνέχεια, αναφέρονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες των συνεργασιών της Τραπέζης, ανά είδος υλικού προς ανακύκλωση:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η πολιτική ανακυκλώσεως χαρτιού επεκτείνεται και σε όλο το Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης με την τοποθέτηση καταστροφέων εγγράφων όπου δεν υπάρχουν, στο πλαίσιο της πολιτικής ασφαλείας πληροφοριών και την ενημέρωση του προσωπικού καθαριότητας για την περισυλλογή του χαρτιού και την απόθεσή του στους μπλε κάδους ανακυκλώσεως των οικείων Δήμων.

Για τις Κεντρικές Μονάδες, η Τράπεζα συνεργάζεται με το  “ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”, το οποίο έχει αναλάβει την τοποθέτηση σχετικών κάδων ανακυκλώσεως. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε  Κτήρια Κεντρικών Μονάδων, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης έχει αναλάβει και αδειάζει τους κάδους σε τακτική βάση.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Για την ανακύκλωση πλαστικού και αλουμινίου, το "Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης", ανέλαβε επίσης, να τοποθετήσει σταδιακά σε  Κτήρια Κεντρικών Μονάδων, σχετικούς κάδους ανακυκλώσεως. Οι εν λόγω κάδοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους κάδους ανακυκλώσεως χαρτιού καθώς και το λογότυπο της Τραπέζης και σχετικό περιβαλλοντικό μήνυμα. Το πρόγραμμα λειτουργεί σε 20 Κτήρια Κεντρικών Μονάδων, ενώ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανακύκλωσης έχει αναλάβει και αδειάζει τους κάδους σε τακτική βάση. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για την ανακύκλωση μπαταριών, η Τράπεζα συνεργάζεται, επί σειρά ετών,  με την εταιρία ανακυκλώσεως μπαταριών “ΑΦΗΣ”. Κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα Καταστήματα και τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Τραπέζης, πανελλαδικώς, καθώς και σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα. 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

Για την περισυλλογή συσσωρευτών μολύβδου, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία Sunlight.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  TONERS

Για την ανακύκλωση toners και cartridges, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία Datastar. Η εταιρία παραλαμβάνει τα μελάνια, για την Αθήνα, προς ανακύκλωση, κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως. Σημειώνεται επιπλέον ότι η Τράπεζα προωθεί τη χρήση ανακατασκευασμένων toners, όπου αυτό είναι δυνατό.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Για την ανακύκλωση και αξιοποίηση του παλαιού ή κατεστραμμένου ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών συσκευών, η Τράπεζα συνεργάζεται για τα Καταστήματα Επαρχίας, με το πρώτο και μοναδικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα, την εταιρία "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.". 


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Για την ανακύκλωση φωτιστικών και λαμπτήρων, η Τράπεζα συνεργάζεται με την εταιρία “ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.”, η οποία έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους ανακυκλώσεως φωτιστικών και λαμπτήρων στο Δίκτυο της Τραπέζης πανελλαδικά.


 Εκτύπωση