Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Παλαιοτέρων ετών
Μηνιαίες Λογιστικές Καταστάσεις Τραπέζης
Πληροφόρηση βάσει του άρθρου 6 του Ν.4374/2016
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου

Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της
χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2013 έως  31η Δεκεμβρίου 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τον Ν.3556/2007)
Στοιχεία και Πληροφορίες του Ομίλου της Alpha Bank A.E. βάσει της ΠΔΤΕ 2655/2012 (Βασιλεία ΙΙ – Πυλώνας ΙΙΙ)
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της
περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 30.09.2013
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) - σε μορφή pdf
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30.09.2013
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) - σε μορφή pdf
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της
περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 έως και 30 Ιουνίου 2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από
1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)
Στοιχεία και πληροφορίες της Alpha Bank Α.Ε. και του Ομίλου της
χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31η Μαρτίου 2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου της 31.03.2013
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.03.2013
(σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)
- σε μορφή pdf

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Acrobat Reader στον υπολογιστή σας,
κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.


 Εκτύπωση