Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου:
   
   
Alpha Bank
Ο Όμιλος Αlpha Bank
Πληροφόρηση Επενδυτών
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Γραφείο Τύπου
Οικονομικές Αναλύσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Alpha Bank Νέα
Κοινωνική Ευθύνη
 
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών του Ομίλου 2012

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ALPHA BANK LONDON LTD
ALPHA BANK CYPRUS LTD
ALPHA BANK ROMANIA S.A.
ALPHA BANK AD SKOPJE
ALPHA BANK SRBIJA A.D.
JSC ASTRA BANK
ALPHA BANK ALBANIA SH.A
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ALPHA LEASING A.E.
ALPHA LEASING ROMANIA IFN S.A.
ABC FACTORS A.E.
ALPHA ASSET FINANCE C.I. LTD
INVESTMENT BANKING
ALPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.
SSIF ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.
ALPHA A.E. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ALPHA Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΚΕΣ
ASSET MANAGEMENT
ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.
ABL INDEPENDENT FINANCIAL ADVISERS LTD
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ LTD
ALPHA INSURANCE BROKERS S.R.L.
ALPHALIFE A.A.E.Z.
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ε.Ε.
ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD
ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L SKOPJE
ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D.

CHARDASH TRADING E.O.O.D

ALPHA ASTIKA AKINITA ROMANIA S.R.L.

ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α.Ε.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ II Α.Ε.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ Ι Α.Ε.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΙΙ Α.Ε.
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.
AGI BRE PARTICIPATIONS 1 E.O.O.D.
STOCKFORT LTD
ROMFELT REAL ESTATE S.A.
AGI-RRE ZEUS S.R.L.
AGI-BRE PARTICIPATIONS 3 E.O.O.D.
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ALPHA CREDIT GROUP PLC

ALPHA GROUP JERSEY LTD

ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD
ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LTD
ABL HOLDINGS JERSEY LTD
AGI BRE PARTICIPATIONS 1 LTD
AGI RRE PARTICIPATIONS 1 LTD
ALPHA GROUP LTD
KATANALOTIKA PLC
EPIHIRO PLC
IRIDA PLC
PISTI 2010-1 PLC
AGI - RRE ATHENA LTD
AGI - RRE POSEIDON LTD
AGI - RRE HERA LTD
UMERA LTD
AGI - BRE PARTICIPATIONS 2 LTD
AGI - BRE PARTICIPATIONS 3 LTD
AGI - BRE PARTICIPATIONS 4 LTD
AGI - RRE APOLLO LTD
AGI - RRE ARES LTD
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ALPHA BANK LONDON NORMINEES LTD
ALPHA TRUSTEES LTD
FLAGBRIGHT LTD
ΚΑΦΕ ALPHA A.E.
ALPHA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.
REAL CAR RENTAL A.E.
ZERELDA LTD
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (JOINT VENTURES)
APE FIXED ASSETS A.E.
APE COMMERCIAL PROPERTY A.E.
AΠE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε.
ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α.Ε.
ΣΥΜΜΕΤ Α.Ε.

 
 
 
 


 Εκτύπωση