Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

ENGLISH


   
     
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών
Ιστορική διαδρομή
Σκοπός
Όραμα – Στρατηγική
Αξίες
Διοικητικό Συμβούλιο
Ανθρώπινο δυναμικό
Πελάτες
Πιστοποιήσεις
Βραβεύσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Όμιλος Alpha Bank
Υπηρεσίες πληροφορικής
Οικονομικές/ λογιστικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Οικονομικά στοιχεία
Ανακοινώσεις
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας
Στοιχεία επικοινωνίας
 
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών

Πανεπιστημίου 43, 105 64 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 517 7417

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 και είναι 100% θυγατρική Εταιρία του Ομίλου της Alpha Bank. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παροχή και διαχείριση ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής (IT Services) καθώς και στην παροχή ενός ευρέως φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχειρίσεως, οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανασχεδιασμού (re-engineering) καθώς και μελετών για θέματα οικονομικού χαρακτήρα ή στρατηγικής.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. αποτελεί τον κύριο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής για τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου της Alpha Bank στο εξωτερικό και στην Ελλάδα καθώς και στη μητρική της Τράπεζα. Η Εταιρία στελεχώνεται από άρτια καταρτισμένο τεχνικό και διοικητικό Προσωπικό με μακροχρόνια εξειδίκευση σε σύνθετα συστήματα και λύσεις πληροφορικής, καθώς και μεγάλη εμπειρία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διαθέτει σύγχρονες και εκτεταμένες υποδομές data center υψηλής διαθεσιμότητας, οι οποίες εξυπηρετούν τις προσφερόμενες κεντροποιημένες υπηρεσίες πληροφορικής και παρέχει υπηρεσίες διαχειρίσεως συστημάτων και εφαρμογών, τεχνικής υποστηρίξεως και υποστηρίξεως χρηστών (service desk).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληροφορικής περιλαμβάνουν κύρια και υποστηρικτικά τραπεζικά συστήματα, συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής, διαχειρίσεως, κινδύνων, διαχειρίσεως, Πελατών, ροής εργασιών και αιτήσεων, επιχειρηματικής ευφυΐας και αναλύσεως. Η Εταιρία έχει υλοποιήσει πολυάριθμα, κρίσιμα και ιδιαιτέρως σύνθετα έργα τραπεζικής πληροφορικής με πλήρη επιτυχία.

Η Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών Α.Ε. είναι από τις πρώτες εταιρίες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20000-1:2011, Συστήματος Διαχειρίσεως Ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2012, μέσω των οποίων εγγυάται την υψηλή ποιότητα σχεδιασμού, παροχής, υποστηρίξεως, διαθεσιμότητας και συνέχειας των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής.