Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Πληροφόρηση Επενδυτών: Εταιρικές Ανακοινώσεις:
   
   
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πληροφορίες για τη Μετοχή
Πληροφορίες για τα Ομόλογα
Οικονομικά Αποτελέσματα Τραπέζης
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιριών Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπέζης και Ομίλου
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιριών Ομίλου
Παρουσιάσεις
Ετήσιες Εκθέσεις Alpha Bank
Γενικές Συνελεύσεις
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Έτους 2018
Έτους 2017
Έτους 2016
Έτους 2015
Έτους 2014
Έτους 2013
Έτους 2012
Έτους 2011
Έτους 2010
Έτους 2009
Έτους 2008
Έτους 2007
Έτους 2006
Έτους 2005
Έτους 2004
Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεων (ν.3340/2005-ν.3556/2007-ν.3864/2010)
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

  

Εταιρικές Ανακοινώσεις έτους 2013

Θέμα   Ημερομηνία
Οριστικά αποτελέσματα ασκήσεως Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσεως Μετοχών (Warrants) 17.12.2013
Αποτελέματα ασκήσεως παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (Warrants) 11.12.2013
Η Alpha Bank αναδέχεται το σύνολο των καταθέσεων τριών Συνεταιριστικών Τραπεζών 08.12.2013
Διαδικασία ασκήσεως των παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών (warrants) και διακανονισμού των εντολών συμμετοχής 29.11.2013
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 
Μετά από Φόρους Ευρώ-102 εκατ.
28.11.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013, την 28 Νοεμβρίου 2013 07.11.2013
Ανακοίνωση Υποχρεωτικής Εξαγοράς 19.09.2013
Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2013
Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ.
Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β’ τρίμηνο 2013
30.08.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2013, την 30 Αυγούστου, 2013 13.08.2013
Νέα επιτόκια από την Alpha Bank 09.08.2013
Ανακοίνωση Υποχρεωτικής Εξαγοράς 05.08.2013
Ανακοίνωση 19.07.2013
Ανακοίνωση 09.07.2013
Ανακοίνωση 01.07.2013
Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 29.6.2013
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
29.06.2013
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 29 Ιουνίου 2013 29.06.2013
Ανακοίνωση 28.06.2013
Νέα επιτόκια από την Alpha Bank 21.06.2013
Ανακοίνωση υποχρεωτικής εξαγοράς 20.06.2013
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν.3556/2007 19.06.2013
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν.3556/2007 17.06.2013
Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν.3556/2007 17.06.2013
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών της ALPHA BANK A.E. 14.06.2013
Τελικοί Όροι Εισαγωγής και Χαρακτηριστικά των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) που Πρόεκυψαν από την Ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 10.06.2013
Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) που Προέκυψαν από την Ολοκληρωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - Ειδικότερα Χαρακτηριστικά των Warrants 07.06.2013
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως 07.06.2013
Πλήρης Κάλυψη της Αυξήσεως με Δικαιώματα Προτιμήσεως από τον Ιδιωτικό Τομέα 03.06.2013
Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου 28.05.2013
Αποτελέσματα προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως 10.05.2013
Ανακοίνωση 10.05.2013
Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 Εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον Ιδιωτικό Τομέα. Κύρια βασικά κεφάλαια Ευρώ 7,8 Δισ. λαμβάνοντας υπ' όψιν την ολοκλήρωση του σχεδίου Κεφαλαιακής Ενισχύσεως. Ζημιές προ φόρων Ευρώ 228,4 Εκατ.  10.05.2013
A.M.K.: Ημερομηνία Αποκοπής και Περίοδος Διαπραγματεύσεως των Δικαιωμάτων Προτιμήσεως 09.05.2013
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου 09.05.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Tριμήνου 2013, την 10 Μαΐου, 2013 08.05.2013
Πλήρως εγγυημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρ 4.571εκατ. με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 13,7% 01.05.2013
Ανακοίνωση 22.04.2013
Ανακοίνωση προαιρετικής προτάσεως για την απόκτηση υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως 19.04.2013
Ανακοίνωση 18.04.2013
Περίληψη Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της “ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” Μετά, και δι’ Απορροφήσεως, της “ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” 17.04.2013
Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank, της 16.4. 2013
(άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών)
16.04.2013
Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 16 Απριλίου 2013 16.04.2013
Ανακοίνωση 16.04.2013
Αποφάσεις της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 11.4.2013 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 11.04.2013
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 11 Απριλίου 2013 11.04.2013
Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 6.4.2013 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 06.04.2013
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 6 Απριλίου 2013 06.04.2013
Alpha Bank - Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως Ευρώ 4.571 εκατ.
'Αντληση κεφαλαίων, μετά δικαιώματος προτιμήσεως, ύψους Ευρώ 457,1 εκατ.
Pro Forma Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Core Tier I) Ευρώ 7,9 δισ.
02.04.2013
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 29.03.2013
Ανακοίνωση 28.03.2013
Αποτελέσματα Έτους 2012
Ζημίες Ευρώ -747,1 εκατ.  μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,7 δισ.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης οδηγεί σε pro-forma Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ύψους Ευρώ 2,1 δισ.  Τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαιά μας ανέρχονται σε Ευρώ 7,9 δισ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν το σύνολο της ανακεφαλαιοποιήσεως
27.03.2013
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων έτους 2012 την 27 Μαρτίου 2013 22.03.2013
Ανακοίνωση 22.03.2013
Ανακοίνωση 06.03.2013
Ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης στην Alpha Bank 01.02.2013
Αποφάσεις της Δεύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Alpha Bank, της 31 Ιανουαρίου 2013 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 31.01.2013
Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 31 Ιανουαρίου 2013 31.01.2013
Αποφάσεις της Πρώτης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 26.1.2013 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) 26.01.2013
Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank, της 26 Ιανουαρίου 2013 26.01.2013

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 21.1.2013 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

21.01.2013
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, της 21 Ιανουαρίου 2013 21.01.2013
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 11.01.2013
Ανακοίνωση 04.01.2013


 Εκτύπωση