Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
Η Alpha Bank Α.Ε. χρησιμοποιεί στις ιστοσελίδες της “cookies” προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες περιβάλλον. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, αποδέχεσθε τη χρήση των “cookies”. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στους Όρους Χρήσεως, στην παράγραφο Πολιτική για Cookies.
   

Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Επιχειρήσεις: Alpha Web Banking:
   
   
Καταθέσεις
Επενδυτικά προϊόντα
Κάρτες
Δάνεια - Χρηματοδοτήσεις
Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων (Ν. 4307/2014)
Alpha Μισθοδοσία
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Banking για Επιχειρήσεις
Alpha Web Banking
Διαδικασίες εγγραφής
Κόστος
Τιμολόγηση διατραπεζικών εντολών
Παρεχόμενες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά
Χρήστες και επίπεδα εγκρίσεως
Εργαλείο δημιουργίας αρχείων συναλλαγών
Τεχνικές προδιαγραφές
Ασφάλεια
Προνόμια μισθοδοσίας
Συνήθη ερωτήματα
Είσοδος
Αίτηση εγγραφής
Alpha Global Cash Management
Alpha Mass Payments
Alpha e-Commerce
Alpha Web International Trade
Alpha International Trade
Alpha Bank File Transfer
Alpha Line
Alphaphone Banking
My Alpha POS
Alpha Private Bank
Εισαγωγές - Εξαγωγές
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Nαυτιλιακές Yπηρεσίες
Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
 


Χρήστες και επίπεδα εγκρίσεως

Το Alpha Web Banking για εταιρίες διαθέτει δύο επίπεδα χρηστών που παρέχουν την δυνατότητα προετοιμασίας και έγκρισης των συναλλαγών πριν από την εκτέλεσή τους: τον “Εξουσιοδοτημένο Χρήστη” και τους “Απλούς Χρήστες”

Ο “Εξουσιοδοτημένος Χρήστης” αποτελεί το ανώτερο επίπεδό και είναι μοναδικός για κάθε εταιρική συνδρομή στο Alpha Web Banking.
Οι “Απλοί Χρήστες” αποτελούν το κατώτερο επίπεδο, δημιουργούνται αρχικά από τον "Εξουσιοδοτημένο Χρήστη" και μπορούν να είναι έως 5 για κάθε συνδρομή στο Alpha Web Banking
Οι “Απλοί Χρήστες” έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν ταυτόχρονη πρόσβαση στο Alpha Web Banking, να προετοιμάζουν συναλλαγές μεταφορών και πληρωμών και να τις καταχωρούν προς έγκριση από τον “Εξουσιοδοτημένο Χρήστη” ώστε να εκτελεστούν.

Αναλυτικότερα:

Ο "Εξουδιοδοτημένος Χρήστης" :

Παραλαμβάνει τον 15ψήφιο "Κωδικό Συνδρομητή" και τους δύο "Μυστικούς Κωδικούς"
Για την είσοδό του στο σύστημα χρησιμοποιεί τον "Κωδικό Συνδρομητή" και τον 1ο Μυστικό Κωδικό
'Eχει όλα τα δικαιώματα που καθορίσθηκαν για τους λογαριασμούς κατά την αρχική ή τις μετέπειτα τροποποιητικές αιτήσεις.
'Eχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνος του μεμονωμένες συναλλαγές μεταφοράς ποσών ή πληρωμών
Δημιουργεί / διαγράφει έως 5 "Απλούς Χρήστες". Κατά τη δημιουργία κάθε "Απλού Χρήστη" το σύστημα παράγει τον προσωπικό του "Κωδικό Συνδρομητή"
Καθορίζει / μεταβάλλει τα δικαιώματα των "Απλών Χρηστών"
Εγκρίνει για εκτέλεση / απορρίπτει "εργασίες" (μεμονωμένες ή πολλαπλές συναλλαγές) που έχουν προετοιμασθεί από "Απλούς Χρήστες"
Εγκρίνει για εκτέλεση / απορρίπτει "εργασίες" πολλαπλών συναλλαγών που έχει ο ίδιος προετοιμάσει
'Εχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τον 1ο και τον 2ο Μυστικό Κωδικό.

Οι "Απλοί Χρήστες" :

Για την είσοδό τους στο σύστημα χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους "Κωδικό Συνδρομητή" (που καθόρισε για τον καθένα ο "Εξουσιοδοτημένος Χρήστης") και το 2ο "Μυστικό Κωδικό"» (που είναι κοινός για όλους).
Προετοιμάζουν συναλλαγές μεταφορών ή πληρωμών (μεμονωμένες ή πολλαπλές) για να τις εγκρίνει ο "Εξουσιοδοτημένος Χρήστης"
Ενημερώνονται για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των προδηλωμένων εταιρικών λογαριασμών καταθέσεων / χορηγήσεων (εφόσον ο "Εξουσιοδοτημένος Χρήστης" δεν τους έχει αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα)

 Εκτύπωση