Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Web Banking:
   
   
Παρεχόμενες υπηρεσίες
Διαδικασίες εγγραφής
Κόστος
Τιμολόγηση διατραπεζικών εντολών
Τεχνικές προδιαγραφές
Ασφάλεια
Συνήθη Ερωτήματα
Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών
Περιγραφή εισόδου
Μενού "Καταθέσεις"
Μενού "Κάρτες-Δάνεια"
Μενού "Μεταφορές"
Μενού "Πληρωμές"
Μενού "Χαρτοφυλάκια"
Μενού "Διαχείριση"
Μενού "Πληροφορίες"
Είσοδος
Αίτηση εγγραφής
Demo
 
 

Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών

Οι συναλλαγές του Alpha Web Banking έχουν ομαδοποιηθεί σε οκτώ ενότητες – μενού :
Καταθέσεις , Κάρτες-Δάνεια, Μεταφορές , Πληρωμές , Επενδύσεις, Διαχείριση, Πληροφορίες , Έξοδος.

Το μενού «Καταθέσεις» περιλαμβάνει συναλλαγές που σας δίνουν πληροφορίες για τους λογαριασμούς καταθέσεων Alpha Bank που έχετε δηλώσει στο προφίλ σας (π.χ. υπόλοιπα ενός λογαριασμού ή ομάδας επιλεγμένων λογαριασμών, ανάλυση δεσμεύσεων, προβλέψεων και μη διαθέσιμων ποσών, κινήσεις για κάθε λογαριασμό, πληροφορίες για τις επιταγές του). Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλεγμένες συναλλαγές του μενού «Διαχείριση» (π.χ. προσθήκη νέων καταθετικών λογαριασμών, αίτηση για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών).

Το μενού «Κάρτες-Δάνεια» περιλαμβάνει συναλλαγές που σας δίνουν πληροφορίες για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των προδηλωμένων στο προφίλ σας καρτών εκδόσεως Alpha Bank και δανείων στεγαστικών, χορηγητικών και δανείων Alpha Επιλογή και Αlpha 700. Επιπλέον, περιλαμβάνει επιλεγμένες συναλλαγές του μενού «Διαχείριση» (π.χ. προσθήκη καρτών και δανείων).

Το μενού «Μεταφορές» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε να:
πραγματοποιείτε άμεσα ή να προγραμματίζετε για μελλοντική ημερομηνία μεταφορές κεφαλαίων απεριoρíστου ποσού μεταξύ των προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεών σας στην Alpha Bank, του ιδίου νομίσματος
προγραμματίζετε για μελλοντική ημερομηνία μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασμούς καταθέσεων (Ευρώ) της Alpha Bank ή άλλης τραπέζης εσωτερικού, που δεν έχετε δηλώσει στο προφίλ σας (το ποσό που μπορείτε να μεταφέρετε ανά ημέρα καθορίζεται από το ανώτατο "όριο μεταφορών" σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς - μενού «Διαχείριση»).
πιστώνετε άμεσα τους προδηλωμένους λογαριασμούς καταθέσεών σας στην Alpha Bank, με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας (Cash Advance).
ενημερώνεστε για την κατάσταση των συναλλαγών μεταφοράς που έχετε ήδη καταχωρήσει (π.χ. Εκτελεσμένες, Εκκρεμείς, Ανεπιτυχείς κ.λ.π.) μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking) καθώς και να ακυρώνετε όσες δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί
καταχωρείτε πάγιες εντολές μεταφοράς σταθερού ποσού (σε Ευρώ) σε λογαριασμούς καταθέσεων Alpha Bank. Με κάθε πάγια εντολή ορίζετε την αυτόματη εκτέλεση τακτικών (π.χ. κάθε μήνα, 2μήνο κ.λπ.) ισόποσων μεταφορών (π.χ. για πληρωμή ενοικίου) σε προδηλωμένους ή μη () λογαριασμούς του προφίλ σας (για μεταφορές σε «μη προδηλωμένους» λογαριασμούς το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο «όριο μεταφορών» που εσείς ορίζετε – μενού «Διαχείριση»).
ενημερώνεστε για τα στοιχεία των παγίων εντολών μεταφορών που έχετε καταχωρήσει μέσω του Alpha Web Banking ή/και του Alphaphone Banking (μέχρι και την πάροδο 2 μηνών από την ημερομηνία λήξεως που έχετε ορίσει για κάθε μία) και να τις ακυρώνετε

Το μενού «Πληρωμές» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε να πληρώνετε τις οφειλές σας:
στην Alpha Bank ή σε εταιρίες του Ομίλου (π.χ. Κάρτες – Alpha Επιλογή / Α700, Κάρτες τρίτων, Προσωπικά – Καταναλωτικά δάνεια)
και σε τρίτους όπως:
  - Κάρτες άλλων τραπεζών,
  - Oφειλές Δημοσίου και Ταμείων (π.χ. Δ.Ε.Η, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΜΙΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ, Δ.Ε.Υ.Α. Λέρου, Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Δ.Ε.Υ.Α. Ξυλοκάστρου, Δ.Ε.Υ.Α. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ, Δ.Ε.Υ.Α. Σύμης, Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,  ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, Ε.ΥΔ.ΑΠ., Ι.Κ.Α. – Εργοδοτικές εισφορές, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε – Τ.Σ.Α.), Τ.Σ.Α.Υ., Φόρος εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠ.Ο.Ο., ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3888/2010),
  - Εταιρίες Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας (π.χ. Ο.Τ.Ε., COSMOLINE, COSMOTE, CYTA HELLAS, FORTHNET, Hellas Online - HOL, NET ONE, ON TELECOMS, OTENET, TELLAS, VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, VIVODI Τηλεπικοινωνίες Α.Ε., VODAFONE – Πληρωμή οφειλών, VOICENET, WIND – Πληρωμή οφειλών),
  - Ασφαλιστικές Εταιρίες (π.χ. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., ALICO AIG ΖΩΗΣ, ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α., ALLIANZ ΖΩΗΣ, DEMCO INSURANCE, GENERALI LIFE, GENERALI HELLAS, ING Ε.Α.Ε.Γ.Α, ING ΖΩΗΣ, ING Πρακτόρευσης, INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ, INTERAMERICAN ΖΩΗΣ, INTERAMERICAN ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ, INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α., INTERNATIONAL LIFE Α.Ε. ΑΣΦ. ΖΩΗΣ, MINETTA LIFE, MUTUAL Μεσίτες Ασφαλίσεων),
  - Λοιπές Εταιρίες (π.χ. ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΕΕΤΤ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ, ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΤΑΟ, Ι.Α.Τ.Α. CASS, Ι.Α.Τ.Α. BSP, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΒΙ, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ΤΕΑΓΕ, ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ACS COURIER, AVON, BMW AUSTRIA BANK, BRINK'S SECURITY SERVICES A.E., DAIMLER CHRYSLER BANK, DINERS, EMPORIKI CREDICOM Α.Ε., GOODYEAR, HELLASFINANCE CONSUMER, MULTICHOICE-NOVA, VERBUND, VOLKSWAGEN BANK, ΠΑ.ΣΟ.Κ., AEGEAN POWER A.E., G4S SECURE SOLUTIONS A.E., TEC HELLAS Ε.Π.Ε., SPARTAN SECURITY, Α.Ε.Π.Ι., FGA Bank GmbH, FGA CAPITAL HELLAS),
Από το ίδιο μενού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για την κατάσταση των συναλλαγών πληρωμών που έχετε ήδη καταχωρήσει (π.χ. Εκτελεσμένες, Εκκρεμείς, Ανεπιτυχείς κ.λ.π.) μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking) καθώς και να ακυρώνετε όσες δεν έχουν ακόμα εκτελεστεί.

Το μενού «Επενδύσεις» σας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε καθημερινά το χαρτοφυλάκιο των μετοχών σας και τη χρηματική σας θέση στην Alpha Finance καθώς και τα υπόλοιπα και τα μερίδια των επενδυτικών σας λογαριασμών τόσο ανά είδος Αμοιβαίου Κεφαλαίου όσο και ανά τίτλο. Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων λογαριασμών Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Το μενού «Διαχείριση» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε να διαχειρίζεστε :
Τους κωδικούς σας στο Alpha Web Banking (δηλ. τον Κωδικό Συνδρoμητή και τον Μυστικό Κωδικό)
τα στοιχεία του προφίλ σας, όπως : καταθετικούς λογαριασμούς Alpha Bank, πιστωτικές κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, δάνεια Alpha Επιλογή και Αlpha 700, στεγαστικά/χορηγητικά δάνεια, λογαριασμούς Ε.ΥΔ.ΑΠ., επενδυτικούς λογαριασμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων και την ονομασία που τους δίνετε, χαρτοφυλάκιο μετοχών στην Alpha Finance , στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμούς τηλεφώνων, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)), στοιχεία πρόσθετων υπηρεσιών (π.χ. στοιχεία υπηρεσίας αποστολής ειδοποιήσεων για ανεπιτυχείς εκτελέσεις εντολών που έχουν καταχωρηθεί μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking) )
τη χρήση των υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (αίτηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών, απενεργοποίηση υπηρεσιών, προσωρινή απενεργοποίηση Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, Συγχρονισμός Συσκευής ).
το ανώτατο ημερήσιο "όριο μεταφορών" σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς
τα βιβλιάρια επιταγών σας (αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου, ερώτηση για τη διεκπεραίωση μιας αιτήσεώς σας, ακύρωση αιτήσεως)

Το μενού «Πληροφορίες» περιλαμβάνει συναλλαγές μέσω των οποίων μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα στοιχεία του προφίλ σας (π.χ. τους λογαριασμούς καταθέσεων, τους λογαριασμούς στεγαστικών δανείων, τις πιστωτικές κάρτες, τα δάνεια Alpha Επιλογή και Αlpha 700, τις πληρωμές και τους επενδυτικούς λογαριασμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων που έχετε δηλώσει στο προφίλ σας για διαχείριση μέσω των εναλλακτικών δικτύων) καθώς και για να ενημερωθείτε για τις τιμές συναλλάγματος , για τις τιμές κλεισίματος μετοχών, για την πορεία των δεικτών και επιλεγμένων μετοχών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα χρήσεως της υπηρεσίας Alphaphone Banking,  έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώνετε την "Κάρτα Συνδρομητή" σας, στην οποία περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι πληρωμές που μπορείτε να διαχειρίζεστε μέσω του αυτόματου συστήματος εκτελέσεως συναλλαγών με επιλογή πλήκτρων (Alphaphone Banking-IVR).

Τέλος , για την έξοδό σας από το Alpha Web Banking χρησιμοποιείτε πάντοτε την επιλογή «Έξοδος».

 Οι συναλλαγές που εμφανίζονται με το σύμβολο αυτό στο μενού του Alpha Web Banking, απαιτούν για την εκτέλεσή τους την εισαγωγή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Μάθετε περισσότερα...


 Εκτύπωση