Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Web Banking: Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών: Μενού "Διαχείριση":
   
   
Περιγραφή εισόδου
Μενού "Καταθέσεις"
Μενού "Κάρτες-Δάνεια"
Μενού "Μεταφορές"
Μενού "Πληρωμές"
Μενού "Χαρτοφυλάκια"
Μενού "Διαχείριση"
"Tου προφίλ μου"
"Κωδικών/Συνδρομής"
"Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας"
"Ανώτατου ορίου μεταφορών"
"Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών"
Μενού "Πληροφορίες"
 
 
Μενού "Διαχείριση" -
επιλογή "Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών"

Χρησιμοποιώντας τις συναλλαγές της συγκεκριμένης επιλογής μπορείτε να πραγματοποιήσετε:
Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών
Στην οθόνη επιλέγετε το λογαριασμό για τον οποίο επιθυμείτε να εκδοθούν βιβλιάρια επιταγών. Στη συνέχεια εισάγετε το πλήθος των βιβλιαρίων που επιθυμείτε καθώς και το πλήθος των επιταγών ανά βιβλιάριο.
Η συμπλήρωση του πεδίου "Εκδότης" δεν είναι υποχρεωτική. Συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε εκτύπωση της ονομασίας του εκδότη στις επιταγές.
Ερώτηση αιτήσεων
Για να ενημερωθείτε για τα στοιχεία των αιτήσεων εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών που έχετε ήδη καταχωρήσει μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking) , επιλέγετε στην οθόνη :
Το "λογαριασμό" για τον οποίο έχετε ζητήσει να εκδοθούν βιβλιάρια επιταγών ή την ένδειξη "Όλοι οι λογαριασμοί", εάν επιθυμείτε να εμφανιστούν οι καταχωρημένες αιτήσεις για όλους τους λογαριασμούς σας.
Την "Κατάσταση" των αιτήσεων κατά τη στιγμή της συναλλαγής ή την ένδειξη "Όλες", εάν επιθυμείτε να εμφανιστούν όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις ανεξαρτήτως της κατάστασής τους.
Το χρονικό διάστημα "από" και "έως", εντός του οποίου έχετε καταχωρήσει αιτήσεις.
Με το πάτημα του πλήκτρου "Εκτέλεση" εμφανίζεται πίνακας με τα στοιχεία των δέκα τελευταίων αιτήσεων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αναζητήσεως.
Ακύρωση αιτήσεως
Για να ακυρώσετε μία αίτησή σας για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών, η συναλλαγή σας εμφανίζει, για διευκόλυνσή σας, όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που μπορείτε να ακυρώσετε.
Επιλέξτε την αίτηση που επιθυμείτε να ακυρώσετε, ενεργοποιώντας την ένδειξη "Να ακυρωθεί" στην πρώτη στήλη του πίνακα των αιτήσεων.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ορθά την αίτηση που θέλετε να ακυρώσετε (τα στοιχεία της αιτήσεως εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη) και πατήστε το πλήκτρο "Εκτέλεση" για να εκτελεστεί η ακύρωση.

 
 

 Εκτύπωση