Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Web Banking: Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών: Μενού "Διαχείριση":
   
   
Περιγραφή εισόδου
Μενού "Καταθέσεις"
Μενού "Κάρτες-Δάνεια"
Μενού "Μεταφορές"
Μενού "Πληρωμές"
Μενού "Χαρτοφυλάκια"
Μενού "Διαχείριση"
"Tου προφίλ μου"
"Κωδικών/Συνδρομής"
"Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας"
"Ανώτατου ορίου μεταφορών"
"Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών"
Μενού "Πληροφορίες"
 
 

Μενού "Διαχείριση" -
επιλογή "Υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας"


Χρησιμοποιώντας τις συναλλαγές της συγκεκριμένης επιλογής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε :
Αίτηση για ενεργοποίηση υπηρεσιών με συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας:
Με αυτή τη συναλλαγή γίνεται καταχώρηση αιτήσεως για ενεργοποίηση των "υπηρεσιών με πρόσθετο κωδικό ασφαλείας".
Στην οθόνη συμπληρώνετε τα πεδία «τηλέφωνα επικοινωνίας» και «διεύθυνση αποστολής» της συσκευής. Στη συνέχεια, επιλέγετε το λογαριασμό στον οποίο επιθυμείτε να χρεωθεί το εφάπαξ κόστος για την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ή το κόστος αντικαταστάσεως της συσκευής (π.χ. λόγω απώλειας). Πατώντας το πλήκτρο «Συνέχεια» εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της αιτήσεώς σας. Για την καταχώρηση της αιτήσεώς σας, πατήστε το πλήκτρο «Εκτέλεση». Σε περίπτωση που θέλετε να διορθώσετε κάτι στην αίτησή σας, πατήστε το πλήκτρο «Επιστροφή».
Στην απαντητική οθόνη εμφανίζεται ο «Κωδικός Ενεργοποιήσεως Συσκευής». Σημειώστε τον κωδικό αυτό ή τυπώστε την οθόνη (ο κωδικός αυτός θα σας χρειαστεί για τη συναλλαγή "Ενεργοποίηση υπηρεσιών").
Για την επιβεβαίωση της αιτήσεώς σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά και στη συνέχεια θα σας αποστείλουμε τη «Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας». Μόλις την παραλάβετε, θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις νέες υπηρεσίες.

Ενεργοποίηση υπηρεσιών:
Η συναλλαγή αυτή εκτελείται εφόσον έχετε ήδη παραλαβεί τη Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας.
Στο πεδίο «Κωδικός Ενεργοποιήσεως Συσκευής» συμπληρώνετε τον αντίστοιχο κωδικό που είχε εμφανιστεί στην απαντητική οθόνη της αιτήσεώς σας. Σστην περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό ενεργοποιήσεως, καλέστε στα τηλέφωνα εξυπηρετήσεως πελατών της Τράπέζης στο 801 11 326 0000 ή στο 210 326 0000 (καθημερινά 8:00 π.μ. - 10:30 μ.μ.). Στην συνέχεια συμπληρώνετε το πεδίο «Σειριακός αριθμός συσκευής» με το σειριακό αριθμό που εμφανίζεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και τα πεδία «1ος Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» και «2ος Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» με δύο διαδοχικούς αριθμούς που θα παραχθούν με το επαναλαμβανόμενο πάτημα του πλήκτρου της. Για την ολοκλήρωση της ενεργοποιήσεως της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο «Εκτέλεση».

Απενεργοποίηση υπηρεσιών:
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση των υπηρεσιών με πρόσθετο κωδικό ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο «Εκτέλεση». 
Μετά την επιτυχή εκτέλεση της συναλλαγής απενεργοποιήσεως :
- Θα πραγματοποιείτε «Είσοδο» στην υπηρεσία Alpha Web Banking χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό σας.
- Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές που απαιτούν Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας ().

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Εάν έχετε ακόμα τη συσκευή σας μετά την επιτυχή απενεργοποίηση των υπηρεσιών, κρατείστε τη. Σε περίπτωση που μελλοντικά θελήσετε να επανενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες με πρόσθετο κωδικό ασφαλείας, θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια.

Προσωρινή απενεργοποίηση υπηρεσιών:
Σε περίπτωση που έχετε χάσει τη συσκευή σας (ή επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση της προσωρινά) μπορείτε να εκτελέσετε τη συναλλαγή "Προσωρινή απενεργοποίηση υπηρεσιών".

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, πατήστε το πλήκτρο «Εκτέλεση».
Μετά την προσωρινή απενεργοποίηση της συσκευής σας :
- Θα πραγματοποιείτε «Είσοδο» στην υπηρεσία Alpha Web Banking χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό σας.
- Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε χρηματικές συναλλαγές (μεταφορές και πληρωμές)αλλά μόνο συναλλαγές πληροφοριακού χαρακτήρα.

Όταν θελήσετε να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 801 11 326 0000 ή στο 210 326 0000 (καθημερινά 8:00 π.μ. - 10:30 μ.μ.). Μετά από τη συνομιλία σας με εκπρόσωπο της Τραπέζης (και επιβεβαίωση προσωπικών σας στοιχείων) θα μπορείτε να έχετε πάλι διαθέσιμες όλες τις συναλλαγές της υπηρεσίας Alpha Web Banking.

Συγχρονισμός συσκευής:
Η συσκευή αποσυγχρονίζεται στην περίπτωση που πατήσετε επανειλημμένα το πλήκτρο παραγωγής πρόσθετου κωδικού ασφαλείας χωρίς να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς που παράχθηκαν. Εάν η συσκευή σας έχει "αποσυγχρονιστεί" θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα στη συναλλαγή που εκτελείτε.

Για να την «συγχρονισετε» με τη συναλλαγή αυτή, συμπληρώστε στην οθόνη τα πεδία «1ο Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» και «2ο Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας» με 2 διαδοχικούς κωδικούς που θα παραχθούν με το επαναλαμβανόμενο πάτημα του πλήκτρου της συσκευής.

 Εκτύπωση