Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Web Banking: Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών: Μενού "Διαχείριση":
   
   
Περιγραφή εισόδου
Μενού "Καταθέσεις"
Μενού "Κάρτες-Δάνεια"
Μενού "Μεταφορές"
Μενού "Πληρωμές"
Μενού "Χαρτοφυλάκια"
Μενού "Διαχείριση"
"Tου προφίλ μου"
"Κωδικών/Συνδρομής"
"Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας"
"Ανώτατου ορίου μεταφορών"
"Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών"
Μενού "Πληροφορίες"
 
 
Μενου "Διαχείριση" - επιλογή "Κωδικών/Συνδρομής"

Χρησιμοποιώντας τις συναλλαγές της συγκεκριμένης επιλογής μπορείτε να μεταβάλλετε /εκτελέσετε:
Τον κωδικό συνδρομητή του Alpha Web Banking :
Στην οθόνη εισάγετε το νέο κωδικό συνδρομητή που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο Alpha Web Banking αντί του 15ψήφιου που σας έχει δοθεί. Για επιβεβαίωση, σας ζητείται να εισάγετε το νέο κωδικό δύο φορές. Ο νέος κωδικός που θα επιλέξετε, θα πρέπει να αποτελείται από 7-14 χαρακτήρες και να περιέχει τουλάχιστον 5 γράμματα και 2 αριθμούς. Σας προτείνουμε να αποφύγετε τη χρήση ελληνικών χαρακτήρων.
Τον μυστικό κωδικό :
Στην οθόνη εισάγετε το νέο μυστικό κωδικό που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε αντί του 6ψήφιου αντίστοιχου κωδικού που σας έχει δοθεί. Για επιβεβαίωση, σας ζητείται να εισάγετε το νέο κωδικό δύο φορές. Ο νέος κωδικός που θα επιλέξετε, θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 6 ψηφία. Ο ίδιος 6ψήφιος μυστικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιείται και για χρήση της υπηρεσίας Alphaphone Banking.
Ειδικά για τη χρήση του Alpha Web Banking, μπορείτε πέραν των 6 πρώτων ψηφίων να πληκτρολογήσετε και επιπλέον ψηφία ή χαρακτήρες (έως 14). Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείτε τα πρώτα 6 ψηφία για τη χρήση της υπηρεσίας Alphaphone Banking και όλα τα ψηφία/χαρακτήρες για τη χρήση της υπηρεσίας Alpha Web Banking.
Απενεργοποίηση συνδρομητή
Με την εκτέλεση της συναλλαγής αυτής, θα απενεργοποιηθεί άμεσα το προφίλ σας και η χρήση του μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Τραπέζης. Τυχόν μεταφορές ή πληρωμές που έχετε ήδη καταχωρήσει για να εκτελεστούν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της σημερινής, θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εκτελεστούν κανονικά. Εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, φροντίστε για την ακύρωσή τους από τα αντίστοιχα μενού συναλλαγών.

Ενεργοποίηση Alphaphone Banking
Εφόσον αποδεχτείτε τους όρους λειτουργίας της υπηρεσίες Alphaphone Banking, εισάγετε στην οθόνη που ακολουθεί το νέο "Μυστικό Κωδικό" που θα είναι κοινός για όλα τα δίκτυα (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking). Για επιβεβαίωση, σας ζητείται να εισάγετε το νέο κωδικό δύο φορές.

Διευκρινίζεται ότι:
Για τη χρήση του Alpha Web Banking μπορείτε πέραν των 6 πρώτων αριθμών να πληκτρολογήσετε και
έως 14 επιπλέον αριθμούς ή χαρακτήρες. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείτε:
- Τους 6 πρώτους αριθμούς για τη χρήση της υπηρεσίας Alphaphone Banking
- Όλους τους αριθμούς/χαρακτήρες για τη χρήση της υπηρεσίας Alpha Web Banking


 
 

 Εκτύπωση