Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Καταθέσεις:
   
   
Καταθέσεις
Alpha Προνομιακός
Alpha Ταμιευτήριο
Alpha Ταμιευτήριο Plus
Alpha 405
Alpha 105
Διαπραγματεύσιμες Καταθέσεις Προθεσμίας
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Προθεσμιακή με Bonus
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Nέα Εποχή
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Πρόοδος
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος
Εγγύηση των καταθέσεων
Επενδυτικά προϊόντα
Alpha Μισθοδοσία
Κάρτες
Στεγαστικά δάνεια
Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Personal Banking
Σειρά Νέων ALPHA 1|2|3
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Services για Ιδιώτες
Alpha Web Banking
Alphaphone Banking
ALPHATRADE
Alpha Mobile Banking
Alphanet ATM-24
Κέντρα Αυτόματων Συν/γών
Alpha Private Bank
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
MiFID
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Μεταφορά Λογ/μού Καταθέσεων
 
 
Alpha 105
Η Αlpha Bank παρέχει ένα ευέλικτο τραπεζικό προϊόν που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (κατοίκους εσωτερικού ή εξωτερικού) και μπορεί να αποκτηθεί μόνο σε ξένο νόμισμα με ελάχιστο ποσό Ευρώ το ισόποσο των Ευρώ 2.000. 


Επιτόκιο

Δυνατότητα ευνοϊκού πιστωτικού ή/και χρεωστικού επιτοκίου, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις εκάστοτε τάσεις της αγοράς.

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα υπεραναλήψεως σε συνάλλαγμα.
Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε συνάλλαγμα.
Δυνατότητα αποστολής του αντιγράφου λογαριασμού , στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.
Xρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τραπέζης, Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking.
 
 

 Εκτύπωση