Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Καταθέσεις: Λογαριασμοί Καταθέσεων:
   
   
Λογαριασμοί Καταθέσεων
Alpha Προνομιακός
Alpha Ταμιευτήριο
Alpha Ταμιευτήριο Plus
Alpha 405
Alpha 105
Εγγύηση των καταθέσεων
Προθεσμιακές Καταθέσεις
 
 
Alpha 105
Η Αlpha Bank παρέχει ένα ευέλικτο τραπεζικό προϊόν που απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (κατοίκους εσωτερικού ή εξωτερικού) και μπορεί να αποκτηθεί μόνο σε ξένο νόμισμα με ελάχιστο ποσό Ευρώ το ισόποσο των Ευρώ 2.000. 


Επιτόκιο

Δυνατότητα ευνοϊκού πιστωτικού ή/και χρεωστικού επιτοκίου, ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού και τις εκάστοτε τάσεις της αγοράς.

Πλεονεκτήματα

Δυνατότητα υπεραναλήψεως σε συνάλλαγμα.
Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε συνάλλαγμα.
Δυνατότητα αποστολής του αντιγράφου λογαριασμού , στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την επιθυμία του πελάτη.
Xρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τραπέζης, Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking.
 
 

 Εκτύπωση