Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Καταθέσεις:
   
   
Καταθέσεις
Alpha Προνομιακός
Alpha Ταμιευτήριο
Alpha Ταμιευτήριο Plus
Alpha 405
Alpha 105
Διαπραγματεύσιμες Καταθέσεις Προθεσμίας
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Προθεσμιακή με Bonus
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Nέα Εποχή
Νέα Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Πρόοδος
Προθεσμιακή Κατάθεση Alpha Μηνιαία Πρόοδος
Εγγύηση των καταθέσεων
Επενδυτικά προϊόντα
Alpha Μισθοδοσία
Κάρτες
Στεγαστικά δάνεια
Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστεως
Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον
Alpha Πράσινες Λύσεις
Alpha Prime Personal Banking
Σειρά Νέων ALPHA 1|2|3
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα
Alpha e-Services για Ιδιώτες
Alpha Web Banking
Alphaphone Banking
ALPHATRADE
Alpha Mobile Banking
Alphanet ATM-24
Κέντρα Αυτόματων Συν/γών
Alpha Private Bank
Πάγιες εντολές
Λοιπές υπηρεσίες
MiFID
Ενημέρωση για τον ΙΒΑΝ
Μεταφορά Λογ/μού Καταθέσεων
 
 
Alpha Προνομιακός

Σχεδιάστηκε για να προσφέρει καλύτερη ποιότητα στην εξυπηρέτηση μέσα από μία σειρά πλεονεκτημάτων και υπηρεσιών (π.χ. ελκυστικά επιτόκια, δυνατότητα υπεραναλήψεως, καρνέ επιταγών κ.λπ.).

Επιτόκιο

Το ποσό του υπολοίπου που εμπίπτει σε κάθε κλίμακα εκτοκίζεται διακριτά με το αντίστοιχο επιτόκιο (κλιμακωτό).
Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του ύψους του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου..


Μέχρι και Ευρώ 1.000 0,01%

Από Ευρώ 1.000,01 έως Ευρώ 3.000

0,01%

Από Ευρώ 3.000,01 έως Ευρώ 15.000 0,02%

Από Ευρώ 15.000,01 έως Ευρώ 30.000

0,02%

Από Ευρώ 30.000,01 έως Ευρώ 60.000 0,05%
Από Ευρώ 60.000,01 έως Ευρώ 100.000 0,10%
Από Ευρώ 100.000,01 έως Ευρώ 150.000 0,15%
Από Ευρώ 150.000,01 έως Ευρώ 200.000 0,25%
'Ανω των Ευρώ 200.000,01 1,00%

Πλεονεκτήματα

Alpha Bank Enter Visa χωρίς συνδρομή για αναλήψεις μετρητών και αγορές σε όλο τον κόσμο με άμεση χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού.
Δυνατότητα εκδόσεως καρνέ επιταγών με προτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου.
Δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου, Internet, κινητού τηλεφώνου, με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας Alphaphone, Alpha Web Banking και Alpha Mobile Banking αντίστοιχα.
Δυνατότητα εξοφλήσεως λογαριασμών ΔΕΗ/ΟΤΕ/ΕΥΔAΠ, πιστωτικών καρτών ή άλλων λογαριασμών, μέσω πάγιας εντολής.
Δυνατότητα υπερανάληψης μέσω του Προγράμματος Υπερανάληψης Alpha Επιπλέον (μέχρι Ευρώ 6.000).

Ελάχιστο ποσό για άνοιγμα λογαριασμού :

Ευρώ 300
 
 


 Εκτύπωση