Μάθετε πως θα συνδεθείτε με το Alpha Web Banking

Μετά την επεξεργασία της αιτήσεώς σας για τα εναλλακτικά δίκτυα της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha Mobile Banking), παραλαμβάνετε έναν «Κωδικό Συνδρομητή» για το Alpha Web Banking (15 ψηφία) και έναν «Μυστικό Κωδικό» (6 ψηφία).

Για να συνδεθείτε με το Alpha Web Banking, σας εμφανίζεται μία κάρτα στην οποία πρέπει να εισάγετε αυτούς τους κωδικούς:

Κωδικός Συνδρομητή hide/show
Στο πεδίο «Κωδικός Συνδρομητή» πληκτρολογήστε τον δεκαπενταψήφιο κωδικό ή τον Κωδικό Συνδρομητή που εσείς έχετε καθορίσει μέσα από τη σχετική συναλλαγή του Alpha Web Banking.
Περισσότερα
Μυστικός Κωδικός hide/show
Στο πεδίο «Μυστικός Κωδικός» πληκτρολογήστε τον εξαψήφιο κωδικό ή τον Μυστικό Κωδικό που εσείς έχετε καθορίσει μέσα από τη σχετική συναλλαγή του Alpha Web Banking.
Περισσότερα
Πρόσθετος Κωδικός Ασφαλείας hide/show
Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε τη χρήση των υπηρεσιών και τη "Συσκευή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας" τότε στην κάρτα εισόδου:
Περισσότερα