Με τις συναλλαγές αυτού του μενού μπορείτε να ενημερώνεστε για τα στοιχεία των καταθετικών σας λογαριασμών

που έχετε δηλώσει στο προφίλ σας με δικαίωμα χρήσεως "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ", να προσθέτετε νέους καταθετικούς λογαριασμούς αλλά και να κάνετε αίτηση για έκδοση βιβλιαρίων επιταγών.

Οι συναλλαγές που είναι διαθέσιμες από το μενού "Καταθέσεις" είναι οι εξής:

Συναλλαγή "Οι καταθέσεις μου" hide/show

Στην οθόνη εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα υπόλοιπα (μικτά και καθαρά) μέχρι και οχτώ καταθετικών σας λογαριασμών.

Περισσότερα
Συναλλαγή "Υπόλοιπα - Κινήσεις"hide/show

Στην οθόνη επιλέγετε τον αριθμό λογαριασμού του οποίου επιθυμείτε να δείτε είτε τα υπόλοιπα είτε τις τελευταίες κινήσεις. Κατόπιν, ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγετε μία από τις δύο συναλλαγές είτε "Υπόλοιπα" είτε "Κινήσεις".

Περισσότερα
Συναλλαγή "Πληροφορίες εισερχομένων εντολών" hide/show

Στην οθόνη επιλέγετε τον αριθμό λογαριασμού του οποίου επιθυμείτε να δείτε τις εισερχόμενες εντολές.

Περισσότερα
Συναλλαγή "Πληροφορίες επιταγών" hide/show

Επιλέγετε τον λογαριασμό για τον οποίο επιθυμείτε να δείτε τα στοιχεία των επιταγών του.

Περισσότερα