Βρίσκεστε εδώ:
  • Συνήθη Ερωτήματα

Συνήθη Ερωτήματα.

Μέσω της ενότητας αυτής έχετε τη δυνατότητα να βρείτε απαντήσεις σε ενδεικτικά ερωτήματά σας σχετικά με το Alpha Web Banking. Αναλυτικότερα, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις για τα εξής :

Παρεχόμενες Υπηρεσίες - Κόστος 7
Τι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω του Alpha Web Banking; Ποιές ώρες; Ποιό είναι το κόστος χρήσεως; Υπάρχει ασφάλεια; Ποιές είναι οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές; Βρείτε τις απαντήσεις εδώ.
Περισσότερα
Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας 17
Ποιες είναι οι υπηρεσίες πρόσθετου κωδικού ασφαλείας; Πώς μπορείτε να τις αποκτήσετε; Τι είναι η συσκευή πρόσθετου κωδικού ασφαλείας;
Περισσότερα
Αρχική αίτηση και μεταβολή του προφίλ σας 16
Ερωτήσεις σας για τον τρόπο υποβολής της αρχικής αιτήσεώς σας αλλά και για τον τρόπο μεταβολής του προφίλ σας (όπως προσθήκη ή διαγραφή λογαριασμών κ.λπ.) απαντώνται εδώ.
Περισσότερα
Κωδικοί πρόσβασης 4
Εδώ θα βρείτε απαντήσεις για τον τρόπο εισόδου στο Alpha Web Banking, για τη χρήση των κωδικών προσβάσεως που έχετε λάβει, για τον πρόσθετο κωδικό ασφαλείας κ.λπ.
Περισσότερα
Καταθέσεις - Κάρτες - Δάνεια 10
Απαντήσεις σχετικά με τα είδη που μπορείτε να δηλώσετε στο προφίλ σας και τις συναλλαγές επί αυτών σας δίνονται εδώ.
Περισσότερα
Μεταφορές κεφαλαίων 12
Μάθετε σε ποιούς λογαριασμούς μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα, πώς θα ενημερώνεστε για την εκτέλεσή τους κ.λπ.
Περισσότερα
Πληρωμές 22
Ερωτήσεις σας για το τι πληρωμές μπορείτε να εκτελέσετε μέσω της υπηρεσίας, για το ποιές πληρωμές πρέπει να δηλώσετε στο προφίλ σας και ποιες όχι κ.λπ. απαντώνται στην ενότητα αυτή.
Περισσότερα
Χαρτοφυλάκιο μετοχών - Αμοιβαία κεφάλαια 5
Πώς μπορείτε να δηλώσετε τα χαρτοφυλάκια σας; Τι είδους συναλλαγές κάνετε; Σχετικές απαντήσεις θα βρείτε στην ενότητα αυτή.
Περισσότερα
Προβλήματα - Μηνύματα λάθους 8
Σας δίδουμε επεξηγήσεις για πιθανά προβλήματα ή μηνύματα λάθους τυχόν σας εμφανιστούν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.
Περισσότερα