Βρίσκεστε εδώ:

Νέα υπηρεσία Alpha e-statements από την Alpha Bank

Η Alpha Bank, με σκοπό τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δημιούργησε τη νέα υπηρεσία Alpha e-statements, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και των προσωπικών σας δεδομένων.

Προστατεύουμε το περιβάλλον
Μειώνουμε την αποστολή έντυπου υλικού

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μόνο εσείς έχετε πρόσβαση στα αντίγραφα κινήσεως των λογαριασμών και των καρτών σας.

Η παροχή της Υπηρεσίας προϋποθέτει τη συνδρομή σας στο Alpha Web Banking, τη δήλωση διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια την ένταξη των λογαριασμών σας στην υπηρεσία Alpha e-statements.

Ηλεκτρονικά & Οικολογικά!

Με την ένταξη των λογαριασμών στην υπηρεσία Alpha e-statements περιορίζουμε την αποστολή έντυπου υλικού και διευκολύνουμε την πρόσβαση και αρχειοθέτηση των αντιγράφων κινήσεως των λογαριασμών και των καρτών σας:
• Αντικαθίσταται το μηνιαίο ή τριμηνιαίο έντυπο αντίγραφο κινήσεως λογαριασμού που εκδίδεται για κάθε λογαριασμό (π.χ. Alpha Προνομιακός, Alpha Μισθοδοσία, Alpha 500, κ.λπ.) από μηνιαίο ηλεκτρονικό αντίγραφο. Για τον σκοπό αυτό, στο μενού "Διαχείριση" του Alpha Web Banking έχει προστεθεί ειδική συναλλαγή, με το χαρακτηριστικό σήμα της νέας Υπηρεσίας.
• Αποστέλλεται στον Πελάτη - συνδρομητή, μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο ενημερώνεται για την έκδοση του σχετικού αντιγράφου, προκειμένου στη συνέχεια να προβεί στην εμφάνιση, εκτύπωση ή/και αποθήκευσή του μέσω του συστήματος Alpha Web Banking.

Ποιοι λογαριασμοί εντάσσονται στην
υπηρεσία Alpha e-statements;

• Καταθέσεων Ιδιωτών
• Καταθέσεων Επιχειρήσεων
• Επιχειρηματικών δανείων
• Στεγαστικών δανείων
• Καρτών

Ποια είναι η διαδικασία εντάξεως στην υπηρεσία
Alpha e-statements;

Η ένταξη λογαριασμών στην υπηρεσία Alpha e-statements πραγματοποιείται ως εξής:

• Από το Alpha Web Banking ή από το Κατάστημα συνεργασίας για τους λογαριασμούς Καταθέσεων Ιδιωτών και Επιχειρήσεων.
• Από το Alpha Web Banking για τους λογαριασμούς Επιχειρηματικών και Στεγαστικών Δανείων και τους λογαριασμούς Καρτών.

Πρόσβαση στην υπηρεσία Alpha e-Statements

Τα αντίγραφα κινήσεως λογαριασμών και καρτών είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf και είναι προσβάσιμα:

για λογαριασμούς και κάρτες: χρησιμοποιώντας το Alpha Web Banking και επιλέγοντας "Αντίγραφα λογαριασμών" ή επιλέγοντας τις συναλλαγές με το χαρακτηριστικό σήμα της νέας Υπηρεσίας,
για κάρτες μόνο: στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alpha.gr/cards, αφού πρώτα εγγραφείτε στην Υπηρεσία. Για οδηγίες εγγραφής πατήστε εδώ.
για ενημερωτικές καταστάσεις συναλλαγών καρτών της επιχειρήσεώς σας: στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alpha.gr/cards, επιλογή «Για επιχειρήσεις», αφού πρώτα εγγραφείτε στην Υπηρεσία.