Αρχική σελίδαΕπικοινωνίαΒοήθειαΔομή σελίδωνΌροι χρήσεωςENGLISH  Αναζήτηση


Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα: Ιδιώτες: Alpha Web Banking: Εγχειρίδιο χρήσεως συναλλαγών:
   
   
Περιγραφή εισόδου
Μενού "Καταθέσεις"
Μενού "Κάρτες-Δάνεια"
Μενού "Μεταφορές"
Μενού "Πληρωμές"
Μενού "Χαρτοφυλάκια"
Μενού "Διαχείριση"
"Tου προφίλ μου"
"Κωδικών/Συνδρομής"
"Υπηρεσίες Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας"
"Ανώτατου ορίου μεταφορών"
"Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών"
Μενού "Πληροφορίες"
 

   

Μενου "Διαχείριση"

Οι συναλλαγές που είναι διαθέσιμες από το μενού "Διαχείριση" χωρίζονται στις εξής υποενότητες:
Συναλλαγές διαχειρίσεως «Του προφίλ μου»  στο Alpha Web Banking όπου μπορείτε να :
 προσθέτετε ή να διαγράφετε καταθετικούς ή χορηγητικούς λογαριασμούς Alpha Bank, δάνεια "Alpha Επιλογή" και Alpha 700, κάρτες εκδόσεως Alpha Bank, λογαριασμούς Ε.ΥΔ.Α.Π. και επενδυτικούς λογαριασμούς Αμοιβαίων Κεφαλαίων
- αλλάξετε την ονομασία των προδηλωμένων λογαριασμών καταθέσεων, καρτών, δανείων, λογαριασμών ΕΥΔΑΠ καθώς και των επενδυτικών λογαριασμών σας
- προσθέσετε χαρτοφυλάκιο μετοχών σας που τηρείτε στην Alpha Finance
- αλλάζετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμούς τηλεφώνων, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail))
- ενεργοποιήσετε την υπηρεσία για λήψη μηνυμάτων (μέσω e-mail ή SMS) που αφορούν στην ανεπιτυχή εκτέλεση εντολών που έχετε καταχωρήσει μέσω των εναλλακτικών δικτύων της Alpha Bank (Alpha Web Banking, Alphaphone Banking και Alpha Mobile Banking)  ή να μεταβάλλετε τον τρόπο λήψεως των μηνυμάτων αυτών
Συναλλαγές διαχειρίσεως «Κωδικών/Συνδρομής» όπου μπορείτε να διαχειρίζεστε τους κωδικούς σας στο Alpha Web Banking (δηλ. τον Κωδικό Συνδρoμητή και τον Μυστικό Κωδικό)
Συναλλαγές διαχειρίσεως «Υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας» όπου μπορείτε να διαχειρίζεστε τη χρήση των υπηρεσιών με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (αίτηση, ενεργοποίηση υπηρεσιών, απενεργοποίηση υπηρεσιών, προσωρινή απενεργοποίηση Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας, Συγχρονισμός Συσκευής ).
Συναλλαγές διαχειρίσεως «Ανώτατου ορίου μεταφορών» όπου μπορείτε να διαχειρίζεστε το ανώτατο ημερήσιο "όριο μεταφορών" σε μη προδηλωμένους λογαριασμούς (ερώτηση, μεταβολή)
Συναλλαγές διαχειρίσεως «Εκδόσεως βιβλιαρίων επιταγών» όπου μπορείτε να διαχειρίζεστε τα βιβλιάρια επιταγών σας (καταχώρηση αίτησης για έκδοση βιβλιαρίου επιταγών, ερώτηση για την κατάσταση μιας αιτήσεώς σας, ακύρωση μιας αιτήσεως)

 Οι συναλλαγές που εμφανίζονται με το σύμβολο αυτό στο μενού του Alpha Web Banking, απαιτούν για την εκτέλεσή τους την εισαγωγή Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Μάθετε περισσότερα...


 Εκτύπωση